-
Održana dvodnevna radionica za članove pet sektorskih vijeća posvećena simulaciji vrednovanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
Radionica o simulaciji postupka vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija održana je 29. i 30. svibnja 2017. godine za članove preostalih pet dosad osnovanih sektorskih vijeća.

Nakon što je početkom svibnja održana dvodnevna radionica na kojoj je simuliran postupak vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija namijenjena članovima sektorskih vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina, II. Šumarstvo i drvna tehnologija i IX. Ekonomija i trgovina, radionica na istu temu 29. i 30. svibnja 2017. godine održana je i za članove preostalih pet dosad osnovanih sektorskih vijeća. Radionica je, u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) te Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (MRMS), održana u prostorijama Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce), a na njoj su sudjelovali članovi sektorskih vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, VII. Elektrotehnika i računarstvo, IX. Ekonomija i trgovina, X. Turizam i ugostiteljstvo, XI. Promet i logistika i XXI. Odgoj, obrazovanje i sport.

Prvi dan radionice bio je posvećen simulaciji vrednovanja standarda zanimanja, a drugi dan simulaciji vrednovanja standarda kvalifikacija. Oba su dana, nakon uvodnih prezentacija koje su održali predstavnica MRMS-a Jelena Pavičić, predstavnica MZO-a Elisabetta Fortunato i predstavnik Srca mr. sc. Ognjen Orel, članovi sektorskih vijeća radeći u grupama simulirali cjeloviti postupak vrednovanja na konkretnim prijedlozima standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, služeći se pritom elementima vrednovanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koje su pripremila nadležna ministarstva. Slijedom simuliranih postupaka vrednovanja sastavljena su stručna mišljenja svakog od sektorskih vijeća o pripadajućim prijedlozima standarda, koja su potom predstavljena i obrazložena ostalim sudionicima radionice. Pri simulaciji vrednovanja i predstavljanju stručnih mišljenja članove sektorskih vijeća usmjeravali su predstavnici nadležnih ministarstava.

Od samog osnivanja sektorskih vijeća nadležna ministarstva pružaju im podršku u radu te, u skladu s tim, provode kontinuiranu edukaciju kojom se članovi pripremaju za kvalitetno obavljanje zadataka propisanih Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Budući da je temeljna zadaća sektorskih vijeća upravo stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, u sklopu cjelovite edukacije održan je i veći broj radionica kojima su se članovi sektorskih vijeća postupno pripremali za vrednovanje, a radionica posvećena simulaciji vrednovanja konkretnih prijedloga standarda završna je faza pripreme prije vrednovanja stvarnih zahtjeva za upis standarda u Registar HKO-a.

Održavanje radionice omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., kojemu je jedan od ciljeva potpora aktivnostima sektorskih vijeća.