08. prosinca 2016.
Održana 18. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 8. prosinca 2016. održana je 18. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu: 

 1. Usvajanje dnevnoga reda 18. sjednice
 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice i zapisnika o elektroničkom glasanju
 3. Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova kao mehanizam osiguravanja kvalitete obrazovanja u RH – prof. dr. sc. Petar Bezinović
 4. Obavijesti
 5. Prijedlozi izmjena Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 6. Ugovaranje izrade studije o prioritetnim sektorima
 7. Predstavljanje Okvira nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje u osnovnim i srednjim školama – prof. dr. sc. Blaženka Divjak
 8. Komentari na tekst Smjernica za usklađivanje studijskih programa sa standardima kvalifikacija i izradu novih studijskih programa usklađenih s HKO-om
 9. Upitnik za članove NVRLJP-a u svrhu prikupljanja informacija koje utječu na razvoj ljudskih potencijala
 10. Preporuke za uspješniju implementaciju budućih HKO projekata – mr. sc. Ninoslav Šćukanec
 11. Status provedbe aktivnosti iz Okvirnoga programa rada NVRLJP-a za 2016. godinu
 12. Razno.

Prof. dr. sc. Petar Bezinović predstavio je članovima NVRLJP-a projekt Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova kao mehanizam osiguravanja kvalitete obrazovanja u RH koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Razmatrani su prijedlozi izmjena Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koje je predložila Tematska radna skupina 6. Praćenje i unaprjeđenje primjene HKO-a i status provedbe aktivnosti iz Okvirnoga programa rada NVRLJP-a za 2016. g. Članovi Nacionalnog vijeća informirani su o održanim konzultativnim i edukativnim radionicama za članove sektorskih vijeća i radionicama koje će biti održane u prosincu.

NVRLJP usvojio je Smjernice za usklađivanje studijskih programa sa standardima kvalifikacija i izradu novih studijskih programa usklađenih s HKO-om, Preporuke NVRLJP-a za uspješniju provedbu projekata primjenom HKO-a, Upitnik za članove NVRLJP-a u svrhu prikupljanja informacija koje utječu na razvoj ljudskih potencijala i Opis posla stručnjaka za izradu studije o određivanju prioritetnih sektora/podsektora Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Sljedeća sjednica NVRLJP-a planirana je za 2. veljače 2017. g.