22. listopada 2019. - 4. studenoga 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za odabir kandidata za člana sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti.

Ovim ponovljenim javnim pozivom traži se prijava kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca za člana Sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti.

18. listopada 2019. - 31. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljeni javni poziv za odabir dvaju sektorskih stručnjaka predstavnika poslodavaca i jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz obrazovnoga sektora za članove sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo.

25. rujna 2019. - 8. listopada 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika sindikata obrazovnog sektora za člana Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika.

Kandidati koji su se prijavili na prethodno objavljeni javni poziv za Sektorsko vijeće XI. Promet i logistika smatraju se kandidatima i na ovom djelomično ponovljenom javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.

10. rujna 2019. - 23. rujna 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za odabir kandidata za člana sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti.
10. rujna 2019. - 23. rujna 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca za člana Sektorskog vijeća XI. Promet i logistika.
10. rujna 2019. - 30. rujna 2019.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina, koje će biti imenovano nakon isteka četverogodišnjega mandata sektorskog vijeća imenovanog u listopadu 2015. godine.
04. rujna 2019. - 17. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje i odabir kandidata za člana sektorskog vijeća XXV. Filologija.

Ovim ponovljenim javnim pozivom traži se prijava kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika sindikata gospodarskoga sektora za člana Sektorskog vijeća XXV. Filologija.

Javni poziv otvoren je do 17. rujna 2019. godine.

03. rujna 2019. - 23. rujna 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog vijeća X. Turizam i ugostiteljstvo, koji će biti imenovani u povodu isteka četverogodišnjega mandata članova sektorskog vijeća imenovanih u svibnju 2015. godine.