, -

Ministarstvo znanosti i obrazovanja unutar projekta Podrška nacionalnoj koordinacijskoj točki za Europski kvalifikacijski okvir – Hrvatska, 2021. raspisuje javni poziv u svrhu odabira skupina stručnjaka radi izrade zahtjeva za upis standarda cjelovitih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Registar HKO-a (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Jedna skupina stručnjaka može predati samo jednu prijavu na Javni poziv.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

-

Ministarstvo znanosti i obrazovanja unutar projekta Podrška nacionalnoj koordinacijskoj točki za Europski kvalifikacijski okvir – Hrvatska, 2021.

23. prosinca 2021. - 31. siječnja 2022.

U svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka svih profila i razina koji sudjeluju u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja iz članka 39. stavka 1. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 96/2021.; dalje u tekstu: Pravilnik), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskaz interesa sektorskih stručnjaka za sudjelovanje u radu povjerenstava za vrednovanje.

20. svibnja 2020. - 3. lipnja 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje javni poziv za odabir jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika poslodavaca za člana sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi.

Javni poziv otvoren je do 3. lipnja 2020. godine.

28. veljače 2020. - 31. prosinca 2020.

U svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja svih profila i razina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa za vanjske stručnjake sektorskih vijeća.

16. siječnja 2020. - 30. siječnja 2020.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje ponovljeni javni poziv za odabir jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz gospodarskog sektora za člana sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.
28. STUDENOGA 2019. - 12. PROSINCA 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljeni javni poziv za odabir jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz gospodarskoga sektora za člana sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.