-
Otvoren Ponovljeni javni poziv za odabir skupina stručnjaka za izradu zahtjeva za upis standarda cjelovitih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Registar HKO-a

Ministarstvo znanosti i obrazovanja unutar projekta Podrška nacionalnoj koordinacijskoj točki za Europski kvalifikacijski okvir – Hrvatska, 2021. raspisuje javni poziv u svrhu odabira skupina stručnjaka radi izrade zahtjeva za upis standarda cjelovitih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Registar HKO-a (u daljnjem tekstu: Javni poziv). Jedna skupina stručnjaka može predati samo jednu prijavu na Javni poziv.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:

- popunjen i potpisan Prilog 1. Prijedlog skupine stručnjaka radi izrade zahtjeva za upis standarda cjelovite kvalifikacije u visokom obrazovanju u Registar HKO-a (koji ne može sadržavati u točci II. više od jednog prijedloga za izradu standarda kvalifikacije)
- životopise voditelja i svih predloženih članova skupine stručnjaka s naznakom jesu li već sudjelovali u izradi standarda kvalifikacije
- popunjen, potpisan i ovjeren Prilog 2. Ovlaštenje ustanove za unos zahtjeva za upis standarda kvalifikacije u Registar HKO-a u ime ustanove
- popunjene i potpisane izjave stručnjaka da pristaju sudjelovati u radu skupine stručnjaka (Prilog 3. Izjava o suglasnosti sa sudjelovanjem u radu predložene skupine stručnjaka)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestit će odabrane prijavitelje o ishodu Javnog poziva najkasnije do 21. lipnja 2023.

Cijeli tekst Javnog poziva i prilozi dostupni su ispod članka pod kategorijom Dokumenti.

Prijave na Javni poziv podnose se zaključno s 15. lipnja 2023. godine.

Pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu biti upućena elektroničkom poštom uz jasnu naznaku naziva Javnoga poziva na adresu e-pošte: hko@mzo.hr.