28. STUDENOGA 2019. - 12. PROSINCA 2019.
Djelomično ponovljeni javni poziv za odabir člana Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina u novome mandatu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje djelomično ponovljeni javni poziv za odabir jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika reprezentativnih sindikata iz gospodarskoga sektora za člana sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina.

Kandidati koji su se prijavili na javne pozive za odabir članova sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina u novome mandatu, koji su objavljeni dana 10. rujna i 23. listopada 2019. godine, smatraju se kandidatima i na ovome javnom pozivu te se ne trebaju ponovno prijavljivati.

Javni poziv otvoren je do 12. prosinca 2019. godine.