14. listopada 2015.
Imenovani predsjednik i članovi Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina
Predsjednika i članove Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina imenovao je 14. listopada 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, KLASA: 602-04/14-08/00092, URBROJ: 533-20-14-0008, od 12. rujna 2014.).
Predsjednika i članove Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina imenovao je 14. listopada 2015. godine ministar nadležan za obrazovanje i sport na prijedlog Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća (Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir članova sektorskih vijeća, KLASA: 602-04/14-08/00092, URBROJ: 533-20-14-0008, od 12. rujna 2014.).
Povjerenstvo je odabralo članove na temelju provjere ispunjenosti kriterija za odabir koji su propisani člankom 40. stavkom 2. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 62/14) te prema procjeni kandidata u odnosu na elemente prijave kao što su motiviranost za članstvo u sektorskom vijeću, obavljanje poslova od društvenoga značaja, praktično iskustvo u razvoju sektora, iskustvo koje uključuje različite prakse (npr. javni/privatni sektor), iskustvo koje proizlazi iz rada na sektorskim radnim mjestima, međunarodne aktivnosti i posebna postignuća te na temelju razgovora s Povjerenstvom.
Dokumenti