06. srpnja 2017.
Imenovani predsjednici i članovi 14 sektorskih vijeća
U lipnju i srpnju 2017. godine imenovani su predsjednici i članovi 14 od ukupno 25 sektorskih vijeća, čije je osnivanje predviđeno u sklopu uspostave Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i preduvjet je za njegovu uspješnu primjenu.

Imenovana sektorska vijeća pokrivaju sljedeće sektore:

 • III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
 • IV. Tekstil i koža
 • V. Grafička tehnologija
 • VIII. Graditeljstvo i geodezija
 • XII. Zdravstvo
 • XIII. Osobne i druge usluge
 • XIV. Umjetnost
 • XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija
 • XVI. Temeljne tehničke znanosti
 • XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
 • XVIII. Informacije i komunikacije
 • XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
 • XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti
 • XXIV. Sigurnost i obrana.

Osnivanje 25 sektorskih vijeća, savjetodavnih i stručnih tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada, proizlazi iz Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru i Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Temeljna zadaća sektorskih vijeća je vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, odnosno zahtjeva za njihov upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. S obzirom na to da će se, prema metodologiji Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, sa standardima koji budu upisani u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira usklađivati obrazovni i studijski programi, sektorska vijeća imaju važnu ulogu u reformi obrazovnoga sustava.

Imenovanje sektorskih vijeća dio je procesa ostvarivanja ciljeva predviđenih Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, koji uključuju provedbu kurikularne reforme strukovnog obrazovanja uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira, unapređenje kvalitete visokog obrazovanja u skladu s europskim standardima osiguravanja i unapređenja kvalitete te unapređenje obrazovne ponude za odrasle osobe prekvalifikacijama, stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem kako bi odrasli polaznici imali bolju perspektivu na tržištu rada.

Od propisanih 25 potrebno je osnovati još tri sektorska vijeća, a za prijavu kandidata za članove u tijeku su ponovljeni javni pozivi dostupni ovdje.