21. veljače 2018.
Imenovana tri sektorska vijeća
Imenovani su predsjednici i članovi posljednjih triju sektorskih vijeća, čime je ostvaren broj od 25 sektorskih vijeća čije je osnivanje predviđeno u sklopu uspostave Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Imenovana sektorska vijeća pokrivaju sektore:

  • XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
  • XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija
  • XXV. Filologija.

Osnivanjem svih sektorskih vijeća, savjetodavnih i stručnih tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada ispunjena je obveza predviđena Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Sektorska vijeća nastavit će svoj rad na vrednovanju prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, odnosno zahtjeva za njihov upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Uz to, važnost sektorskih vijeća očituje se i u usklađivanju obrazovnih i studijskih programa sa standardima koji će biti upisani u Registar.

Imenovanje sektorskih vijeća dio je procesa ostvarivanja ciljeva predviđenih Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, koji uključuju provedbu kurikularne reforme strukovnog obrazovanja uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, unapređenje kvalitete visokog obrazovanja u skladu s europskim standardima osiguravanja i unapređenja kvalitete te unapređenje obrazovne ponude za odrasle osobe prekvalifikacijama, stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem kako bi odrasli polaznici imali bolju perspektivu na tržištu rada.