-
U MZOS-u održan regionalni seminar o uklanjanju prepreka u priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Dana 5. i 6. studenoga 2015. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održan je regionalni seminar o uklanjanju prepreka u priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Seminar je dio godišnjeg programa rada regionalne međunarodne organizacije "Obrazovno-reformska inicijativa za jugoistočnu Europu" (ERI SEE) uspostavljene 2005. međudržavnim sporazumom koji su potpisali ministri obrazovanja svih država jugoistočne Europe.

Međunarodna organizacija ERI SEE ima važnu ulogu u sklopu provedbe "Strategije jugoistočne Europe 2020.", regionalne inicijative za rast i povećanje konkurentnosti u sklopu strategije Europske unije "Europa 2020." koju su usvojili ministri gospodarstva u studenome 2013. godine., a ERI SEE-u povjerena je uloga koordinatora aktivnosti iz područja obrazovanja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je aktivan član ERI SEE-a, posebice kada je riječ o osmišljavanju i koordinaciji provedbe aktivnosti vezanih uz uklanjanje prepreka u priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u regiji radi povećanja regionalne mobilnosti u svrhu nastavka obrazovanja ili rada. Priznavanje inozemnih kvalifikacija jedan je od triju stupova Bolonjskoga procesa i blisko je povezan s ostalih dvama stupovima koje čine kvalifikacijski okviri i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja.

Na seminaru je sudjelovalo tridesetak predstavnika ministarstava obrazovanja, nacionalnih ureda za priznavanje inozemnih kvalifikacija (ENIC/NARIC mreža) i visokih učilišta iz devet država (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija, Moldavija, Slovenija), stručnjak iz Danske, kao i nekoliko predstavnika međunarodnih organizacija.

Teme seminara bile su:

 • usklađivanje aktivnosti na razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira koji su u nekim zemljama regije već povezani s Europskim kvalifikacijskim okvirom (nacionalni kvalifikacijski okviri jedan su od ključnih alata u priznavanju kvalifikacija),
 • razmatranje danskog modela regionalnog (nordijskog) umrežavanja aktivnosti na priznavanju visokoškolskih kvalifikacija (posebni gost bio je stručnjak iz Danske),
 • rasprava o izradi zajedničkog prijedloga projekta za program Erasmus+ radi osiguravanja financijskih sredstava za veliki raspon aktivnosti koje bi u srednjoročnom razdoblju unaprijedile politiku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, što je i jedna od preporuka ovogodišnje konferencije ministara obrazovanja svih zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja.
Nakon iznimno konstruktivne rasprave zaključeno je sljedeće:
 • Regionalnu suradnju u području obrazovanja treba povećati npr. podnošenjem zajedničkog prijedloga projekta u sklopu programa Erasmus+ koji može uključiti regionalnu konferenciju ministara obrazovanja i usvajanjem Zajedničke deklaracije o automatskom priznavanju visokoškolskih kvalifikacija koje zadovoljavaju kriterije osiguravanja kvalitete.
 • Predstavnici svih ministarstava obrazovanja izrazili su interes za sudjelovanje u konzorciju prijedloga projekta na temu automatskog priznavanja visokoškolskih kvalifikacija koji treba izraditi do veljače 2016.
 • Suradnja nordijskih zemalja može poslužiti kao primjer dobre prakse.
 • U regiji postoje razlike u kvaliteti visokih učilišta, programa i kvalifikacija, pa im prilikom priznavanja treba pristupati na drukčije načine.
 • Osiguravanje kvalitete ključno je za buduće aktivnosti koje se odnose na priznavanje. Dio država treba uložiti veće napore kako bi se u cjelini poštovali Europski standardi i smjernice ("European Standards and Guidelines"). Zemlje jugoistočne Europe u različitim su fazama razvoja nacionalnih kvalifikacijskih okvira. Dio država treba uložiti dodatne napore u njegovo povezivanje s Europskim kvalifikacijskim okvirom jer je to preduvjet za automatsko priznavanje kvalifikacija.
 • Automatsko priznavanje nekih visokoškolskih kvalifikacija moguće je uspostaviti i treba ga temeljiti na povjerenju.
 • Automatsko priznavanje odnosilo bi se samo na kvalifikacije koje zadovolje uvjete za uvrštavanje u registar kvalifikacija na koje bi se odnosilo automatsko priznavanje u ostalim državama regije.
 • Neke zemlje već imaju određeni oblik automatskog priznavanja, no kriteriji nisu dovoljno razrađeni. Veću pozornost treba posvetiti kvaliteti kvalifikacije.
 • Uloga međunarodne organizacije ERI SEE je da ne bude samo platforma za suradnju ministarstava obrazovanja regije, nego i prijavitelj projekata koji će omogućiti veći raspon aktivnosti od sadašnjih koje je moguće provesti sa sredstvima iz nacionalnih članarina država članica ERI SEE-a.

Ovim seminarom Hrvatska je nastavila aktivno podržavanje aktivnosti koje pridonose razvoju politike visokog obrazovanja u regiji, čime se neizravno pridonosi nastavku procesa proširenja EU-a na države jugoistočne Europe. Budući da se Europskim kvalifikacijskim okvirom vlade potiču da priznavanje kvalifikacija učine lakšim i transparentnijim, nacionalni kvalifikacijski okviri trebali bi u svim zemljama regije postati važan instrument u postupku priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.