listopad, studeni 2017.
Radionice za sektorska vijeća: Simulacija vrednovanja standarda zanimanja i Simulacija vrednovanja standarda kvalifikacija
U listopadu i studenome 2017. u Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu (Srce) održat će se radionice za članove sektorskih vijeća pod nazivom Simulacija vrednovanja standarda zanimanja i Simulacija vrednovanja standarda kvalifikacija.

Radionice će se održati u dva uzastopna dana, i to u četiri termina: 18. i 19. listopada, 25. i 26. listopada, 7. i 8. studenoga te 14. i 15. studenoga 2017. godine.

Organizira ih Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce), kao dio cjelovitog programa edukacije sektorskih vijeća i preduvjet za obavljanje njihove temeljne zadaće prema Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: vrednovanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Namijenjene su članovima 14 sektorskih vijeća osnovanih u lipnju 2017., ali i članovima ranije osnovanih 8 sektorskih vijeća koji dosad nisu sudjelovali na radionicama na tu temu ili pokažu interes za ponovnim sudjelovanjem.

Organizacija radionica omogućena je u okviru projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranog iz Europskoga socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.