22. svibnja 2017.
Predstavnicima delegacije Mongolije predstavljen Hrvatski kvalifikacijski okvir te strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Republici Hrvatskoj
U ponedjeljak, 22. svibnja 2017. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ugostilo je delegaciju Mongolije u sklopu studijskog posjeta organiziranog u okviru EU projekta European Union's Support to Mongolia's Technical and Vocational Training Sector.

Delegacija je kao predmet svojeg interesa definirala provedbu reforme sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz razvoj nacionalnog kvalifikacijskog okvira te, posebice, ulogu sektorskih vijeća kao ključnih tijela u uspostavi nacionalnog kvalifikacijskog okvira. U skladu s tim, predstavnici Ministarstava znanosti i obrazovanja (MZO-a), Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (MRMS-a) i Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srca), kao ključnih institucija uključenih u razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a), delegaciji su predstavili sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te koncept i ključne mehanizme i alate HKO-a.

S obzirom na različitosti dviju zemalja, a u svrhu prikupljanja komparativnih iskustava i boljeg razumijevanja organizacijske i zakonske strukture za uspostavu nacionalnog kvalifikacijskog okvira u Republici Hrvatskoj, delegacija je upoznata sa zakonodavnom i institucionalnom podlogom, odnosno temeljnim pravnim i strateškim dokumentima te ključnim dionicima uključenim u provedbu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te razvoj i provedbu HKO-a.

Predstavnica MZO-a Andreja Uroić Landekić predstavila je sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kontekstu cjelovitog obrazovnog sustava Republike Hrvatske, s naglaskom na strateškim ciljevima i planiranim promjenama u smislu reforme sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Predstavnica MZO-a Elisabetta Fortunato te predstavnica MRMS-a Jelena Pavičić upoznale su delegaciju s konceptom HKO-a, ulogama ključnih dionika, alatima, dosadašnjim rezultatima, aktualnostima te financiranjem razvoja i provedbe HKO-a. Poseban je naglasak pritom stavljen na izradu i vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, a time i na sektorska vijeća, čija je uloga vrednovanje prijedloga standarda prije njihova upisa u Registar HKO-a, što ih čini ključnim tijelima u provedbi HKO-a. Dodatno, mr. sc. Ognjen Orel, predstavnik Srca, predstavio je Informacijski sustav Registra HKO-a, kao ključnog alata u provedbi HKO-a.

Tijekom ostatka studijskog posjeta, koji je trajao do 26. svibnja 2017. godine, predstavnici delegacije dodatno su posjetili strukovne škole i druge institucije.