08. siječnja 2014.
Otvorena javna rasprava o nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira proizlazi iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, 22/2013.).
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira proizlazi iz Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, 22/2013.).
Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (uključujući  podnošenje zahtjeva za upis u Registar, sadržaj i oblik obrazaca za podnošenje zahtjeva, vrednovanje zahtjeva i postupke upisa u Registar), nazivi sektora te nazivi, odabir članova i opis poslova sektorskih vijeća te unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete primjene Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
Uspostavom Registra započinje provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira budući da će kvalifikacije koje zadovolje kriterije za ulazak u Registar biti prepoznate kao kvalitetne i relevantne za društvo i tržište rada.
Pozivamo Vas da se pridružite javnoj raspravi koja je otvorena do 28. veljače 2014.
Komentari i prijedlozi se mogu dostaviti putem obrasca sudjelovanja u savjetovanju te uputiti na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-hko@mzos.hr.
Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće se razmatrati. Nakon završetka procesa savjetovanja pristigli komentari i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva.
Za dodatne upite o postupku savjetovanja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: javnarasprava-hko@mzos.hr.