Održane radionice o metodologiji provedbe Ankete o standardu zanimanja (15./16./17. srpnja 2015.)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje održalo tri jednodnevne radionice za potpisnike ugovora o provođenju projekata Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), financiranih bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje održalo tri jednodnevne radionice za potpisnike ugovora o provođenju projekata Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), financiranih bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

U prvome dijelu radionice izneseni su strateški i institucionalni okvir za provedbu projekata i elementi HKO-a, te je predstavljen sustav za razvoj, vrednovanje i upis u Registar HKO-a, a povećanje kvalitete visokog obrazovanja istaknuto je kao jedan od glavnih strateških ciljeva razvoja visokog obrazovanja. Na radionici je prikazana veza između ishoda učenja i zanimanja, kompetencija i kvalifikacija u procesu stvaranja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te njihova ulaska u Registar HKO-a.

U drugome su dijelu radionice predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje održali informatičku radionicu o provedbi Ankete o standardu zanimanja. Tijekom radionice polaznicima je pojašnjen cjelokupan proces izrade Ankete o standardu zanimanja, od njena sadržaja, postupka prikupljanja podataka i rada s računalnim programima do obrade podataka, jednostavnijeg pregleda podataka i samog izvještavanja o rezultatima istraživanja. Glavni cilj ovoga dijela radionice bio je dati jasne upute o korištenju Ankete kako bi izvođači dobili standardizirane podatke od poslodavaca. U Anketi se ispituju ključni poslovi te znanja i vještine koji su potrebni za rad u ispitivanom zanimanju te obilježja radnog mjesta na kojima rade radnici u zanimanjima, a sve u svrhu potrebe različitih ustanova i svih budućih predlagatelja standarda zanimanja kako bi se pravilno pratile promjene i potrebe kroz vrijeme.

Uprava za visoko obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nastaviti će s pružanjem potpore nositeljima projekata u obliku daljnjih tematskih radionica o izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, a metodologija će biti objavljena u obliku on-line modula.