Hrvatski kvalifikacijski okvir ima uporište u europskim politikama, stoga su u okviru europskih fondova osigurana sredstva za projekte kroz koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja i druga tijela razvijaju i uspostavljaju alate i tijela Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te sredstva za projekte koji će pridonijeti razvoju obrazovnih i studijskih programa uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Projekti u okviru poziva „Daljnji razvoj i provedba HKO-a” Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta provodili su se od 2013. do 2015. godine radi potpore razvoju i provedbi Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira izradom standarda kvalifikacija i na njima utemeljenih obrazovnih programa. Provedeno je 16 projekata u iznosu od 38 milijuna kuna.

Kroz projekte u okviru poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu HKO-a” izrađivani su tijekom 2015. i 2016. godine standardi zanimanja i kvalifikacija kao podloga za modernizaciju i/ili izradu novih studijskih programa. Provedeno je 30 projekata u iznosu od 64 milijuna kuna.

Cilj poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II” bio je poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih, među ostalim, kroz razvoj standarda kvalifikacija i modernizaciju postojećih i /ili razvoj novih obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja. Tijekom 2016. godine provodilo se 25 projekata u iznosu od 29 milijuna kuna.

Tijekom 2015. i 2016. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta provodilo je projekt izravne dodjele sredstava „Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a”. Cilj projekta bio je pružanje potpore radu sektorskih vijeća, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i drugih dionika u procesu provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Za projekt je alocirano 1.917.000,00 kuna.

U 2016. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja započelo je s provedbom projekta izravne dodjele sredstava „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao potpora radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a”. Projektom će se dovršiti postupak uspostave institucionalnog okvira za primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira te izraditi zahtjevi za upis standarda u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Za projekt je alocirano 11.400.000,00 kuna za razdoblje od srpnja 2016. do srpnja 2018. godine.

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je u 2015. i 2016. godini projekt "Daljnji razvoj standarda zanimanja" s ciljem uspostave kapaciteta i metodologije za provedbu ankete o standardu zanimanja, kao i razvoja standarda zanimanja provedbom ankete. Ukupna je vrijednost projekta bila 760.956,35 kuna.

U 2016. godini započeo je projekt Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Primjena standarda zanimanja u poslovnim procesima HZZ-a i provedba Ankete o standardu zanimanja” kojim će se unaprijediti poslovni procesi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i pridonijeti daljnjem razvoju standarda zanimanja. Za razdoblje do 2018. godine alocirano je 2.082.247,30 kuna.