Održana završna konferencija projekta „Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“
U utorak, 19. travnja 2016. godine, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta održana je završna konferencija projekta „Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“.

Projekt je provelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., u skladu s ciljevima prioritetne osi 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, a sufinanciran je iz Europskoga socijalnog fonda.

Cilj projekta bio je pružanje potpore radu sektorskih vijeća, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i drugih dionika u procesu provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a), kao reformskog i transformacijskog instrumenta za unaprjeđenje obrazovnog sustava i njegova usklađivanja s potrebama tržišta rada.

U okviru projekta provedena je edukacija sektorskih vijeća i drugih dionika u procesu provedbe HKO-a, uključujući nositelje projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije u okviru kojih se izrađuju prijedlozi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Razvijeni su postupci izrade i vrednovanja zahtjeva za upis u Registar HKO-a, kao i edukativni moduli za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja prema metodologiji HKO-a. Također, održano je 25 sjednica osnovanih sektorskih vijeća te 10 sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, a izrađena je i studija „Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada“. Uz to, u okviru projekta provedene su aktivnosti povezane s povećanjem vidljivosti HKO-a, kao i druge aktivnosti.

Uz rezultate projekta, na konferenciji je predstavljen i informacijski sustav Registra HKO-a, kao alat kojim se kroz standardizaciju procedura i postupaka osigurava transparentnost, kvaliteta i relevantnost obrazovnog sustava.

Također, nositelji 13 projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije, u okviru kojih su izrađeni ili se izrađuju prijedlozi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u različitim sektorima, dobili su priliku svoje prijedloge predstaviti članovima relevantnih sektorskih vijeća i predstavnicima drugih dionika. Time je nastavljen i ojačan dijalog između dionika uključenih u proces provedbe HKO-a, ključan za kvalitetu njegove provedbe.