04. veljače 2016.
Održana Treća sjednica Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina
U četvrtak, 4. veljače 2016. godine, u prostorijama Agencije za znanost i visoko obrazovanje održana je Treća sjednica Sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina.
 

Na sjednici je nastavljen rad na oblikovanju prijedloga za promjene i unapređenja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja započet na prethodnoj sjednici. Kao uvod u raspravu predstavljeni su prijedlozi izneseni i pitanja otvorena u procesu konzultacija s dodatnim stručnjacima iz pojedinih podsektora, koje su provedene u svrhu pribavljanja mišljenja šireg kruga stručnjaka. Pribavljena mišljenja uzeta su u obzir pri daljnjoj raspravi, tijekom koje su izneseni novi prijedlozi za unapređenja u pojedinačnom popisu zanimanja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, o kojima će zaključci biti doneseni na sljedećoj sjednici.

Održavanje sjednice omogućeno je u okviru provedbe projekta Potpora radu HKO Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a (sufinanciranoga iz Europskog socijalnog fonda), kojemu je jedan od ciljeva potpora uspostavi i djelovanju sektorskih vijeća.

Dokumenti