Održana radionica za korisnike projekata HR.3.1.19. Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, faza II.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo je 13. siječnja 2016. godine radionicu za korisnike projekata u sklopu poziva Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organiziralo je 13. siječnja 2016. godine radionicu za korisnike projekata u sklopu poziva Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih.

Cilj radionice bio je predstaviti Upute za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija korisnicima projekata koji će u sklopu projekata izraditi standarde zanimanja i standarde kvalifikacija i na temelju njih razviti nove ili unaprijediti postojeće programe obrazovanja odraslih.

U prvome dijelu radionice Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava predstavilo je metodologiju izrade standarda zanimanja koja polazi od Ankete o standardu zanimanja, glavnog instrumenta za istraživanje kompetencija koje poslodavci traže od svojih budućih djelatnika na radnome mjestu i u zanimanju kojem pripadaju. U izradi standarda zanimanja ključni su i podaci koji su dostupni na HKO portalu MRMS-a (trenutno u testnoj verziji). Portal sadrži relevantne podatke o hrvatskom tržištu rada prikupljene iz različitih izvora, nudi pregled kretanja zapošljivosti u 25 sektora HKO-a prema dobnoj, spolnoj i regionalnoj pripadnosti, prikazuje potražnju za sektorskim zanimanjima te osigurava pregled obrazovnih programa.

U drugome dijelu radionice Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta predstavilo je metodologiju izrade standarda kvalifikacija. Detaljnim tumačenjem uputa za izradu standarda kvalifikacija dane su upute korisnicima projekata kako bi kvalitetno izradili standard kvalifikacije i podnijeli zahtjev za njegov upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a). Na početku su dana osnovna objašnjenja o tome što je standard kvalifikacije, čemu služi, tko ga izrađuje, a tko vrednuje te koje su posljedice standardizacije kvalifikacija. Zatim su uz obrazloženja bili opisani koraci u procesu izrade standarda kvalifikacije pri čemu je praćena struktura obrasca za podnošenje Zahtjeva za upis standarda kvalifikacije u Registar HKO-a.

Provedbena radionica za korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva HR.3.1.19. Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, faza II., omogućena je u sklopu provedbe operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Europskoga socijalnog fonda.