Održana 2. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Održana 2. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

U virtualnom okruženju putem platforme ZOOM 2. ožujka 2022. održana je 2. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: NVRLJP).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:
1. Usvajanje prijedloga dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika s prve sjednice
3. Prezentacije o izradi i vrednovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
4. Usvajanje Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2019. godinu
5. Rasprava o Poslovniku Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu
6. Rasprava i usvajanje Programa rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu za 2022. godinu
7. Razno

Članovi NVRLJP-a poslušali su prezentacije o izradi i vrednovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. U svom izlaganju Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i uloga Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u izradi i vrednovanju standarda zanimanja Irena Bačelić iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objasnila je ulogu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u provedbi Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje Emita Blagdan svojom prezentacijom naslovljenom Uloga Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) prikazala je poslove vezane za Hrvatski kvalifikacijski okvir, koji su Agenciji za znanost i visoko obrazovanje dodijeljeni izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru iz 2021. godine. Antonela Šimunović, predstavnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, svojim je izlaganjem Zahtjevi za upis SK i SIU u Registar HKO-a predstavila poslove koji su istim zakonskim izmjenama dodijeljeni Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Navedena izlaganja potaknula su članove NVRLJP-a na raspravu o ulozi Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u obrazovnim i drugim politikama, usklađivanju sustava obrazovanja i tržišta rada te o mogućnostima ubrzanja administracije vezane uz različite procese iz djelokruga Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
U drugom dijelu sjednice članovi NVRLJP-a usvojili su Poslovnik Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu i Program rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu za 2022. godinu.
 

Dokumenti