08. ožujka 2019.
Odluka o financiranju projekata iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja"
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, dovršilo je evaluaciju projektnih prijedloga u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.1.1.03. Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja te donijelo Odluku o financiranju 26 projekata u ukupnome iznosu od 99.609.966,04 KN.

Ovaj poziv provodi se u sklopu Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskoga prioriteta 10.2. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju, Specifičnoga cilja 10.2.1. Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja, Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ Europskoga socijalnog fonda.

Poziv je objavljen 12. ožujka 2018. godine na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr i www.mzo.hr, a rok za dostavu projektnih prijedloga bio je 4. lipnja 2018. godine.

Opći cilj Poziva je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja primjenom HKO-a.

Specifični cilj Poziva je razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.

Slijedom Odluke o financiranju 26 projekata, s korisnicima sredstava bit će sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.