02. veljače 2017.
Održana 19. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 2. veljače 2017. održana je 19. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje dnevnog reda 19. sjednice
  2. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice
  3. Predstavljanje Informacijskog sustava Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) – mr. sc. Ognjen Orel, SRCE
  4. Prijedlog Standarda za ocjenu kvalitete visokih učilišta u postupku reakreditacije – mr. sc. Sandra Bezjak, gđa Ivana Borošić, AZVO
  5. Izmjene Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru – prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić
  6. Izvješće o radu sektorskih vijeća za 2016. g.
  7. Okvirni program rada NVRLJP-a za 2017. g.
  8. Nacrt Pravilnika o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja
  9. Predstavljanje Okvira nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje u osnovnim i srednjim školama – prof. dr. sc. Blaženka Divjak
  10. Razno

Mr. sc. Ognjen Orel iz SRCA predstavio je članovima NVRLJP-a Informacijski sustav Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira koji pruža podršku procesima predavanja i vrednovanja zahtjeva za upise u Registar, osigurava pristup javnim podacima iz Registra i interoperabilnost s drugim sustavima. Mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje predstavila je prijedlog novih standarda za ocjenu kvalitete visokih učilišta u postupku reakreditacije koji će nakon javne rasprave i usvajanja biti primijenjeni u novom ciklusu reakreditacije. Predsjednica NVRLJP-a prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić informirala je članove o zaključcima Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u i predložila Okvirni program rada NVRLJP-a za 2017. g. koji je i usvojen. Nakon predstavljanja usvojeno je i Izvješće o radu sektorskih vijeća za 2016. g. Dogovoreno je da se članovi NVRLJP-a elektroničkim putem očituju na zadnji Nacrt pravilnika o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja. Prof. dr. sc. Blaženka Divjak predstavila je sadržaj Okvira nacionalnog standardakvalifikacije za učitelje u osnovnim i srednjim školama koji je u obliku preporuke donijelo Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje.

Sljedeća sjednica NVRLJP-a planirana je za 28. ožujka 2017.