-
Održane konzultativne radionice za predlagatelje standarda i sektorska vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport i IX. Ekonomija i trgovina
U ožujku su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane tri konzultativne radionice za predlagatelje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i predstavnike nadležnih sektorskih vijeća, uz moderiranje predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Konzultativne radionice održavaju se s ciljem unapređivanja prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija prije predavanja zahtjeva za njihov upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) na način da se predlagateljima omogući predstavljanje prijedloga predstavnicima nadležnih sektorskih vijeća te nadležnih ministarstava i dobivanje smjernica za njihovu doradu.

U ponedjeljak, 20. ožujka 2017. godine, projektni tim projekta „Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja” (sufinanciranog iz ESF-a slijedom poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu HKO-a”) Sektorskom vijeću XXI. Odgoj, obrazovanje i sport i predstavnicama nadležnih ministarstava predstavio je prijedloge standarda kvalifikacija Sveučilišni prvostupnik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja/Sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja/Magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Magistar primarnog obrazovanja/Magistra primarnog obrazovanja, slijedom već prethodno predstavljenih prijedloga standarda zanimanja.

U utorak, 21. ožujka 2017. godine, projektni tim projekta „Razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i diplomskih studijskih programa u kineziologiji” (sufinanciranog iz ESF-a slijedom poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu HKO-a”) predstavio je prijedloge standarda zanimanja Učitelj/nastavnik/profesor tjelesne i zdravstvene kulture te standarda kvalifikacije Magistar kineziološke edukacije/Magistra kineziološke edukacije Sektorskom vijeću XXI. Odgoj, obrazovanje i sport i predstavnicama nadležnih ministarstava, dok je u dijelu konzultativne radionice u kojem su predstavljeni prijedlozi standarda zanimanja Sportski menadžer/Sportska menadžerica i standarda kvalifikacije Magistar sportskog menadžmenta/Magistra sportskog menadžmenta sudjelovalo i Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina.

Istog su dana Sektorskom vijeću IX. Ekonomija i trgovina i predstavnicama nadležnih ministarstava predstavnici Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu predstavili prijedlog standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar/Financijsko-računovodstvena forenzičarka.

Konzultativne radionice održavaju se na zahtjev predlagatelja standarda, kao dio podrške koju nadležna ministarstva pružaju predlagateljima u postupku izrade i unapređenja prijedloga standarda. Također, konzultativne radionice dio su cjelovite pripreme sektorskih vijeća za kvalitetno vrednovanje standarda kao njihovu ključnu ulogu. U tom smislu utjecat će na kvalitetu standarda koji će u konačnici, slijedom pozitivnog vrednovanja, biti upisani u Registar HKO-a.

Održavanje konzultativnih radionica omogućeno je u okviru provedbe projekta "Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a", sufinanciranoga u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., iz Europskoga socijalnog fonda.