07. prosinca 2015.
Delegacijama Makedonije i Kosova predstavljen Hrvatski kvalifikacijski okvir i strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Hrvatskoj
Dana 7. prosinca 2015. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ugostilo je delegaciju od šesnaest predstavnika makedonskoga Centra za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Studijski posjet organizirao je Centar za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Centar za stručno obrazovanie i obuka) iz Makedonije u suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu projekta Razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kontekstu cjeloživotnog učenja (Developing of VET in Lifelong Learning Context) koji se financira iz programa Erasmus+-KA1.

Studijski posjet organiziran je kako bi se makedonska delegacija upoznala sa sustavom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te primjerima dobre prakse u Republici Hrvatskoj. Uprava za odgoj i obrazovanje predstavila je srednjoškolsko obrazovanje, a Uprava za visoko obrazovanje Hrvatski kvalifikacijski okvir, instrumente HKO-a, povezivanje HKO-a s Europskim kvalifikacijskim okvirom, uloge i nadležnosti institucija u sustavu u izradi kvalifikacija, Registar HKO-a, sektorska vijeća i osiguravanje kvalitete primjene HKO-a.

Predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u Makedoniji će od 2016. godine sudjelovati na provedbi twinning projekta „Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira (NKO)“.
 
Dana 9. prosinca 2015. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta posjetila jedelegacija iz Kosova, s ciljem upoznavanja Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO). Članovi delegacije bili su zamjenica ministra obrazovanja, znanosti i tehnologije Anila Demaj Statovci, ravnateljica Agencije za visoko obrazovanje Teuta Danuza, v. d. ravnateljice Akreditacijske agencije Furtuna Mehmedi te posebna savjetnica ministra rada i socijalne skrbi Fatlume Jaha. Kosovo u sklopu projekta ALLED – Aligning education with labour market needs on Kosovo razvija kvalifikacijski okvir. Projektom će se razviti standardi zanimanja, kvalifikacija, kurikulumi i obrazovni programi u sektorima poljoprivrede, prehrane i strojarstva te će se pilotirati u akademskoj/školskoj godini 2016. - 2017. U tijeku je izrada profila sektora, provedba ankete poslodavaca i izrada standarda.

S obzirom na izostanak zakonske i organizacijske strukture u Kosovu za uvođenje kvalifikacijskoga okvira na nacionalnoj razini, delegacija Kosova iskazala je interes za upoznavanjem sa zakonodavnom i institucionalnom podlogom u Hrvatskoj kako bi u svojim institucijama mogli promišljati nužne prilagodbe.  

Pomoćnik ministra za odgoj i obrazovanje, g. Staša Skenžić, uvodno je predstavio organizacijsku strukturu ministarstva i agencija u nadležnosti ministarstva, ključne rezultate u provedbi HKO-a te tijek provedbe kurikularne reforme u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Aktualnosti u provedbi i razvoju HKO-a, s posebnim naglaskom na ulogu i rezultate rada Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, sektorskih vijeća i tijek izgradnje Registra HKO-a, kao i financijsku potporu iz EU fondova za proces provođenja HKO-a predstavili su načelnica Sektora za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove mr. sc. Ana Tecilazić-Goršić i viši stručni savjetnik u Odjelu za Hrvatski kvalifikacijski okvir Jure Biloglav.