13. travnja 2016.
Sastanak Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 13. travnja 2016. održan je sastanak Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sastanak je održan prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Predstavljanje Studije o projekcijama budućih potreba tržišta rada – dr. sc. Marina Tkalec i g. Ivan Žilić, Ekonomski institut, Zagreb
  2. Rasprava i dogovor o programu okrugloga stola „Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga gospodarstva“
  3. Završna konferencija projekta „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ i sudjelovanje članova NVRLJP-a u radioničkom dijelu konferencije


Dr. sc. Marina Tkalec i g. Ivan Žilić s Ekonomskog instituta, Zagreb predstavili su članovima Nacionalnog vijeća Studiju o projekcijama budućih potreba tržišta rada koja uključuje projekcije zapošljavanja po godinama i po djelatnostima u gospodarstvu Republike Hrvatske i to na razini šifre Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD) od dvije znamenke te projekcije zaposlenosti po djelatnostima i HKO sektorima na razini rodova zanimanja.
 
Ovo je prva istraživačka studija projekcija vezanih uz hrvatsko tržište rada koja je izrađena korištenjem modelskog pristupa i temelji se na bogatom setu kvantitativnih podataka. Autori su upoznali članove Vijeća s metodama i modelima koje su koristili pri izradi Studije, izvorima neizvjesnosti i razlozima opreza u projiciranju budućih potreba tržišta rada, kao i podatcima o očekivanim kretanjima broja zaposlenih po djelatnostima u projekcijskom razdoblju od 2015. – 2020. g.
 
Predstavljanje ove studije bit će središnja tema okruglog stola „Vještine budućnosti za razvoj hrvatskoga gospodarstva“ koji će se održati 21. travnja ove godine u 10.00 sati u organizaciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala pa je sastanak poslužio za utvrđivanje programa, tema i govornika okrugloga stola.

Članovi Vijeća informirani su o održavanju završne konferencije projekta „Potpora radu HKO sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“ koja će se održati 19. travnja 2016. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Riječ je o završnoj konferenciji projekta koji je provelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. u skladu s ciljevima prioritetne osi 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju, a sufinanciran je iz Europskoga socijalnog fonda.
 
Budući da je u Okvirnom planu rada NVRLJP-a za 2016. g. planirano održavanje sastanaka članova NVRLJP-a s članovima sektorskih vijeća i nositeljima HKO projekata radi razmjene iskustava i suradnje među dionicima uključenim u primjenu i razvoj HKO-a, dogovoreno je da u radioničkom dijelu završne konferencije sudjeluju i članovi NVRLJP-a.