27. listopada 2016.
Prvi twinning projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) odabrano je u konzorciju s poljskim Institutom za obrazovanje i škotskom Agencijom za kvalifikacije za provoditelja twinning projekta u Makedoniji: "Daljnje unapređenje sustava za razvoj i provedbu Nacionalnoga kvalifikacijskog okvira (NKO)", u iznosu od 2.250.000 eura, za razdoblje od 18 mjeseci. To je ujedno prvi twinning projekt koji će MZOS provoditi od hrvatskog pridruživanja Europskoj uniji.

Projektna prijava konzorcija u kojoj je sudjelovao MZOS podnesena je Delegaciji Europske unije u Skopju u srpnju 2015. te je nakon predstavljanja projektne prijave u Skopju 14. srpnja 2015., na kojem je hrvatski tim predstavljala Biljana Birač, evaluacijski odbor ocijenio projekt najvišim ocjenama. Početak provedbe projekta očekuje se u siječnju 2016. godine. Korisnička institucija je Ministarstvo obrazovanja u Makedoniji.

Voditelj konzorcija je poljski Institut za obrazovanje, a MZOS će biti nadležan za provedbu aktivnosti u Komponenti 1 gdje će se, uz ostalo, pristupiti analizi postojećih zakonskih i pravnih rješenja vezanih uz Nacionalni kvalifikacijski okvir (NKO) te preporukama za njihovo unapređenje, kao i izradi podzakonskih akata potrebnih za provedbu NKO-a, uz podizanje svijesti javnosti i svih zainteresiranih dionika.

Ključna stručnjakinja za Komponentu 1 te ujedno i voditeljica projektnoga tima MZOS-a je Ana Tecilazić Goršić, načelnica Sektora za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove dok su ostali članovi projektnoga tima Biljana Birač, voditeljica Službe za kvalitetu visokog obrazovanja, Josipa Češnovar, voditeljica Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir, Jure Biloglav, viši stručni savjetnik u Odjelu za Hrvatski kvalifikacijski okvir te prof. dr. sc. Mile Dželalija s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Splitu.

Uz nadležnost za provođenje Komponente 1, članovi projektnog tima MZOS-a aktivno će sudjelovati i u provedbi aktivnosti u Komponentama 2 i 3. U sklopu Komponente 2, za čiju provedbu će biti nadležna škotska Agencija za kvalifikacije, pristupit će se pilotiranju i testiranju podzakonskih akata i regulative, protokola i izrađenih preporuka i materijala, analizi postojećega nacionalnog sustava za razvoj i implementaciju NKO-a te razvoju mehanizama i alata za umrežavanje i suradnju svih uključenih tijela. Za provedbu Komponente 3 nadležan je poljski Institut za obrazovanje, a u sklopu ove komponente izradit će se izvještaj o postojećim kvalifikacijama i Metodologija za razvoj novih kvalifikacija temeljenih na potrebama tržišta rada, pilotirati i testirati nove kvalifikacije te izraditi procedure za uvođenje sveobuhvatnoga sustava osiguravanja kvalitete.