Održana 4. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Održana 4. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu
 
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 3. svibnja 2022. održana je 4. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:
1.  Usvajanje prijedloga dnevnog reda
2.  Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Nacionalnog vijeća
3. Razno
4. Rasprava na temu „Prepoznavanje visokoškolskih kvalifikacija na tržištu rada s naglaskom na prepoznavanje i usporedivost kvalifikacija stečenih prije implementacije Bolonjskog procesa i nakon“

Predsjednica Nacionalnog vijeća Marina Cvitanušić Brečić održala je kratko predavanje na temu „Prepoznavanje visokoškolskih kvalifikacija na tržištu rada s naglaskom na prepoznavanje i usporedivost kvalifikacija stečenih prije implementacije Bolonjskog procesa i nakon“ u kojemu je izložila glavne probleme s kojima se susreću tijela državne uprave i zaposlenici u različitim sektorima, a koji su vezani uz usporedivost kvalifikacija prije i nakon uvođenja Bolonjskog procesa. Nakon izlaganja Marine Cvitanušić Brečić članovi Nacionalnog vijeća u kratkoj raspravi iznijeli su svoja razmišljanja o navedenoj temi te predstavili svoje nedoumice i pitanja u svezi s istim.
Članovi Nacionalnog vijeća iznijeli su prijedloge o povećanju vidljivosti sustava Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u javnosti, što bi pridonijelo njegovom boljem razumijevanju i ulozi u sustavu obrazovanja i rada. Također, uputili su i ideju o donošenju stavova Nacionalnog vijeća o povezivanju različitih strateških dokumenata sa sustavom obrazovanja i potrebama tržišta rada.