Održana 26. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 17. svibnja 2018. godine održana je 26. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

 1. Usvajanje dnevnog reda 26. sjednice
 2. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice
 3. Usvajanje Zapisnika o elektroničkom glasovanju o Nacrtu Preporuka NVRLJP-a za strateški razvoj priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja i Nacrta Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja
 4. Usvajanje Zapisnika o ponovljenom elektroničkom glasovanju o usvajanju Nacrta Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja
 5. Usvajanje Zapisnika o elektroničkom glasovanju o usvajanju mišljenja NVRLJP-a o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 6. Obavijesti
 7. Preporuke za primjenu HKO-a u reformi strukovnog obrazovanja
 8. Pokazatelji i nalazi o cjeloživotnom učenju na temelju recentnih europskih istraživanja, mr. sc. Teo Matković
 9. Izvješće o koordinaciji sektorskih vijeća za 2017. godinu
 10. Izvješće o radu NVRLJP-a za 2017. godinu
 11. Dogovor o organizaciji Okrugloga stola s predstavnicima tržišta rada o prioritetnim zanimanjima ili skupinama zanimanja, prioritetnim sektorima/podsektorima HKO-a
 12. Razno.

Za 26. sjednicu članovi Nacionalnog vijeća pripremili su nacrt Preporuka za primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u reformi strukovnog obrazovanja. Na sjednici se povela konstruktivna rasprava te su se članovi usuglasili oko prvih šest preporuka. Dogovoreno je da će se na preostalim trima preporukama raditi elektronički kako bi se nastavilo s predviđenim točkama dnevnoga reda. Konačni nacrt dokumenta predstavit će se na sljedećoj sjednici NVRLJP-a u srpnju. Usvojeno je Izvješće o koordinaciji sektorskih vijeća za 2017. godinu te Izvješće o radu NVRLJP-a za 2017. godinu. Izvješće o koordinaciji sektorskih vijeća sastavni je dio Izvješća o radu Nacionalnog vijeća koje će se, sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13), podnijeti Hrvatskome saboru. Mr. sc. Teo Matković gostovao je na sjednici te predstavio članovima NVRLJP-a pokazatelje o cjeloživotnom učenju u Republici Hrvatskoj prema anketama koje se provode na razini Europske unije. Na sjednici je također dogovoreno kako će se do sljedeće sjednice izraditi koncepti za program okruglog stola, koji će ponajprije biti usmjeren predstavnicima tržišta rada, te iduće godišnje konferencije NVRLJP-a koja se planira održati u jesen 2018. godine.

Sljedeća sjednica planirana je u srpnju 2018. godine.