11. travnja 2017.
Održana 20. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 11. travnja 2017. godine održana je 20. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje dnevnoga reda 20. sjednice 
  2. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice  
  3. Usvajanje zapisnika o elektroničkom glasovanju o usvajanju Izvješća o radu NVRLJP-a za 2016. godinu
  4. Zaključak o prihvaćanju ostavke na članstvo u NVRLJP-u mr. sc. Sanje Crnković Pozaić
  5. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
  6. Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  7. Nacrt Pravilnika o priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja
  8. Certificiranje HKO stručnjaka
  9. Razno.

Potvrđen je Zapisnik o elektroničkom glasovanju o usvajanju Izvješća o radu NVRLJP-a za 2016. godinu. Donesen je Zaključak o prihvaćanju ostavke na članstvo u NVRLJP-u mr. sc. Sanje Crnković Pozaić. Vezano uz objavu stajališta NVRLJP-a o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, raspravljeno je o koracima koji će se provesti nakon završetka javne rasprave. S obzirom na sudjelovanje predsjednice NVRLJP-a u radu Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, dan je osvrt na predložene izmjene ovoga zakona. NVRLJP je raspravilo o mogućnostima izrade programa za certificiranje HKO stručnjaka. Vijeće je informirano o prvom sastanku fokus grupe u sklopu projekta „Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova“ Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Kako bi NVRLJP moglo donijeti zaključke o strateškim pitanjima koja se odnose na priznavanje neformalnog i informalnog učenja, dogovoreno je održavanje radionice za članove NVRLJP-a 8. lipnja 2017. Tog dana predviđeno je održavanje sjednice NVRLJP-a.