06. lipnja 2014.
Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala
Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovao je predsjednicu i članove Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, na svojoj 13. sjednici, 6. lipnja 2014. godine.

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala središnje je strateško tijelo Republike Hrvatske za razvoj Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, imenovano u skladu s člankom 10. Zakona o HKO-u (NN, 22/2013).

Nacionalno vijeće procjenjuje, vrednuje i usklađuje javne politike, kao što su politika obra­zovanja, zapošljavanja, cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i regionalnog razvoja, imajući u vidu njihov utjecaj na razvoj ljudskih potencijala i postizanje strateških ciljeva i konkurentnosti Republike Hrvatske.


Nacionalno vijeće prati i vrednuje učinke HKO-a i pojedinih kvalifikacija, rad sektorskih vijeća te na temelju njihovih redovitih izvješća daje preporuke o poboljšanjima u povezivanju obrazovanja i potreba tržišta rada. U skladu s razvojnom strategijom Republike Hrvatske, daje preporuke o planiranju i razvoju ljudskih potencijala te ministru nadležnom za obrazovanje i znanost daje mišljenje o preporukama sektorskih vijeća o upisnoj politici, upisnim kvotama i financiranju kvalifikacija iz javnih izvora. Konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća održat će se 4. rujna 2014. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.