22. SRPNJA 2014. - 22. RUJNA 2014.
Javni poziv za odabir članova prvih sektorskih vijeća
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za svako od šest navedenih sektorskih vijeća.

I. Poljoprivreda, prehrana i veterina
II. Šumarstvo i drvna tehnologija
VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
VII. Elektrotehnika i računarstvo
X. Turizam i ugostiteljstvo
XXI. Odgoj, obrazovanje i sport


Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima. Budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) i na kojima će se temeljiti obrazovni programi, sektorska vijeća čine okosnicu HKO-a i njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju kroz upućivanje preporuka resornim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala. Od kandidata se stoga očekuje da prijavom i motivacijskim pismom dokažu svoju stručnost unutar sektora za koji se prijavljuju te u svojim prijavama navedu relevantno radno iskustvo, sudjelovanja u vijećima, povjerenstvima i ostalim tijelima, međunarodni angažman, objavljene radove, preporuke i ostale informacije kojima će potkrijepiti svoju prijavu za pojedino sektorsko vijeće. Detaljne informacije o poslovima i zaduženjima sektorskih vijeća dostupne su u rubrici Sektorska vijeća.

Procjenu pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za odabir članova sektorskih vijeća sastavljeno od predstavnika Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Kandidati koji uđu uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.
Od odabranih članova sektorskih vijeća očekivat će se da prate europske, nacionalne i sektorske razvojne i strateške dokumente, da su upoznati s razvojem i provedbom HKO-a i postupcima vrednovanja te da sudjeluju u stručnim usavršavanjima koje će u tu svrhu organizirati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Do kraja 2014. godine planirano je održavanje konstituirajućih sjednica navedenih sektorskih vijeća i zajednička radionica za članove svih sektorskih vijeća, a u 2015. godini očekuje se vrednovanje prvih zahtjeva za upis u Registar HKO-a.
Predsjednik i članovi sektorskih vijeća imat će pravo na mjesečnu naknadu za rad u iznosu od 2000 kn neto za mjesece u kojima će obavljati poslove sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (MZOS zadržava pravo izmjene visine iznosa naknade sukladno dopunama i izmjenama navedene Odluke).
 
Natječaj je otvoren do 22. rujna 2014. godine.