29. studenog 2021.
U okviru projekta BAQUAL održana druga projektna radionica

U srijedu 24. i četvrtak 25. studenoga 2021. održana je druga radionica u okviru projekta BAQUAL. Radionica je održana online, a organiziralo ju je Ministarstvo za obrazovanje i nauka Republike Sjeverne Makedonije.

Nastavljajući se na teme prve održane online radionice, na drugoj radionici govorilo se o izradi programa na temelju izrađenih standarda kvalifikacija. Osim navedenog, budući da svi partneri rade na izradi programa vezanih uz usavršavanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju, na radionici su podijeljena iskustva i primjeri dobre prakse o programima i načinima usavršavanja navedenih kompetencija.
Prvi dan radionice, održan u srijedu 24. studenog 2021., bio je otvoren za javnost te su, uz članove projektnih timova Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, sudjelovali i članovi nacionalnih radnih skupina i stručnjaci koji sudjeluju u provedbi aktivnosti u sklopu projekta BAQUAL, ali i mnogi zainteresirani predstavnici visokih učilišta iz Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. 


Na početku radionice predstavnici projektnih timova i radnih skupina svih triju država partnera projekta predstavili su svoj rad te su izvijestili sudionike o dosadašnjim aktivnostima, kao i o planovima za nadolazeće aktivnosti, vezanim uz izradu prijedloga standarda i programa usavršavanja kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.  Predstavnica radne skupine iz Sjeverne Makedonije prisutne je upoznala s daljnjim postupkom registracije u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i narednim koracima u kontekstu zahtjeva i preporuka ministara država članica EU sadržanih u Rimskom ministarskom priopćenju. Predstavnik Hrvatske je predstavio rezultate rada radne skupine na izradi standarda zanimanja za zvanje nastavnika u visokom obrazovanju i ideje za razvoj standarda kvalifikacije. 


Predstavnica Crne Gore je predavanjem Standard kvalifikacija nastavnika u visokom obrazovanju u Republici Crnoj Gori predstavila rad članova radne grupe na pripremama za izradu dokumenta standard kvalifikacije i obrazložila procedure za podnošenje prijave na nadležnim tijelima za usvajanje ovog dokumenta. Po završetku predstavljanja rada radnih skupina, zaključeno je da su sve tri zemlje identificirale slične kompetencije nužne nastavnicima u visokom obrazovanju. Vidljivo je da su potrebe za izradom ovih standarda velike, dok su razlike u postupcima izrade i postupcima registracije ovisne o zakonskoj regulativi u svakoj od zemalja članica u projektnom timu. Potom je uslijedio blok predavanja unutar kojih se govorilo o primjerima dobrih praksi vezanih uz unaprjeđenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju na sveučilištima u Sjevernoj Makedoniji. Predavanje Experiences for improving the teacher competencies of higher education teachers bilo je posvećeno iskustvima usavršavanja kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju na Sveučilištu Sv. Kliment Ohridski. Predavanje je završilo napomenama o koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se radilo na postizanju kvalitete programa usavršavanja kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju (poput uređenja zakonodavnih okvira, izrade standarda kvalifikacije, osnivanja centara za razvoj kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju i slično).

Potom je održano predavanje Methodological - didactic training of the teaching staff in higher education in the interest of strengthening the teaching profession - a case study of University Mother Theresa tijekom kojeg su izneseni primjeri održanih seminara i radionica na Sveučilištu Majka Terezija, a čija je svrha bila unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju. Unutar predavanja govorilo se i o važnosti standarda kvalifikacije nastavnika u visokom obrazovanju te da se u njegov razvoj uključi sva zainteresirana javnost, naročito visoka učilišta. Na navedena predavanja izvrsno se nadovezalo predavanje Perspectives of the development of teaching competences of university teachers u kojem se govorilo o kompetencijama koje bi svaki nastavnik u visokom obrazovanju trebao posjedovati, kao i o okolnostima koje utječu na stjecanje tih kompetencija i njihov daljnji razvoj (poput zakonskih okvira, okolnosti, standarda kvalifikacije, osobnog iskustva i sl.). Naglasilo se da su projektom započeti koraci vezani uz cjeloživotno usavršavanje nastavnika u visokom obrazovanju te da se i po završetku projekta, odnosno izradi standarda kvalifikacije i programa, treba i dalje kontinuirano raditi na razvoju kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.

Na predavanju Communication patterns analyses and raising the university professors communication literacy level through adaptive communication trainings istaknuto je da je komunikacijska vještina jedna od ključnih kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju koja je često zanemarena. Predstavljen je koncept drivera (nesvjesni obrasci ponašanja) putem kojih se može raditi na razvoju komunikacijskih vještina nastavnika u visokom obrazovanju, rezultati provedenih istraživanja koja povezuju pojedini tip drivera s određenom profesijom, primjeri za svaki tip drivera te matrica kako dolazi do razvoja drivera kod pojedinca. 
O razvoju sustava za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te njegovoj povezanosti s nastavničkim kompetencijama u visokom obrazovanju govorilo se u predavanju Qualifications' standard as source for students' surveys towards HE teacher evaluation. Objašnjeno je što se podrazumijeva pod osiguravanjem kvalitete u visokom obrazovanju sa stajališta politika Europske unije, kao i važna uloga koju imaju ishodi učenja te standard kvalifikacije. Govorilo se i o kompetencijama koje bi nastavnici u visokom obrazovanju trebali posjedovati u 21. stoljeću, uzimajući u obzir i okolnosti povezane s COVID-19 pandemijom, kao i o tome na koji način se može standard kvalifikacije iskoristiti u izradi evaluacija rada nastavnika u visokom obrazovanju s pozicije studenata. Prikazani su primjeri, načini analize prikupljenih podataka i dane upute kako iskoristiti prikupljene informacije za daljnji razvoj nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju. 
Na posljednjem predavanju na radionici pod nazivom From qualification standards to the development of curriculum ukratko je predstavljen Hrvatski kvalifikacijski okvir i proces vrednovanja standarda u Hrvatskoj.

Potom su prikazani primjeri kako na temelju standarda kvalifikacije izraditi studijski program, na što je sve potrebno obratiti pozornost prilikom izrade studijskog programa te su predložena pitanja putem kojih je moguće provjeriti osigurava li izrađen studijski program postizanje skupova ishoda učenja navedenih u standardu kvalifikacije. 

Drugi dan radionice bio je namijenjen projektnim partnerima i nacionalnim radnim skupinama te nije bio otvoren za javnost. Otvorena pitanja o kojima bi se trebalo raspraviti, a tiču se izrade programa za usavršavanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju prikazana su na predavanju Development of procedures and design of curricula for life-long learning or university teachers – experiances and future steps te se odnose na samu strukturu programa, povezivanje sa standardom kvalifikacija, određivanja ECTS bodova, kao i daljnjih postupaka vezanih uz zakonske okvire, razvoj centara za daljnje usavršavanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju i slično. 
U drugom dijelu radionice razmijenjene su informacije projektnih partnera i nacionalnih radnih skupina o provedenim aktivnostima te planovima o nadolazećim aktivnostima.