17. svibnja 2016.
Studijski posjet moldavske delegacije
U utorak, 17. svibnja 2016. godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ugostilo je moldavsku delegaciju sastavljenu od predstavnika Ministarstva obrazovanja, Nacionalnog centra za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, Agencije za osiguravanje kvalitete te centara izvrsnosti, koja je Hrvatsku posjetila u okviru provedbe projekta financiranoga sredstvima Europske unije.

U skladu s iskazanim interesima, delegacija se sastala s predstavnicima Odjela za strukovno obrazovanje, koji su predstavili sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj.

Također, predstavnici Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) delegaciji su predstavili koncept HKO-a, tijela i dionike uključene u proces razvoja i primjene HKO-a te postupke i alate HKO-a. Poseban je naglasak pritom stavljen na Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala kao središnje strateško tijelo za razvoj HKO-a, sektorska vijeća kao savjetodavna i stručna tijela te procedure ulaska u Registar HKO-a.