07. prosinca 2018. godine
Studijski posjet delegacije iz Azerbajdžana
U razdoblju od 3. do 7. prosinca 2018. godine održan je studijski posjet Hrvatskoj delegacije iz Azerbajdžana. Delegacija se sastojala od predstavnika ministarstva nadležnog za obrazovanje i resorne agencije nadležne za strukovno obrazovanje.

U sklopu studijskog posjeta Hrvatskoj delegacija je 3. prosinca 2018. godine posjetila Ministarstvo znanosti i obrazovanja s ciljem upoznavanja s obrazovnim sustavom u Hrvatskoj i s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO).

Pri predstavljanju visokog obrazovanja u Hrvatskoj fokus je bio na načinu financiranja visokih učilišta te primjeni Bolonjskog procesa radi osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja. Radi prikaza stanja i izazova u strukovnom obrazovanju predstavljen je dualni model strukovnog obrazovanja, čiji je cilj stvoriti sinergiju između obrazovanja i svijeta rada, te regionalni centri kompetentnosti uspostavljeni u okviru reforme strukovnog obrazovanja.

Delegaciji je predstavljen i okvir za primjenu HKO-a. Prikazana je uloga Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u provedbi HKO-a. Vijeće je predstavljeno kao dionički osnovano tijelo sastavljeno od predstavnika tržišta rada i obrazovanja s ciljem jačanja ljudskih potencijala u Hrvatskoj te praćenja primjene HKO-a. Pri upoznavanju s radom 25 sektorskih vijeća, koja čine stručnjaci iz određenog sektora, istaknuto je da je temeljna uloga sektorskih vijeća stručno vrednovanje zahtjeva za upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a, kao podloge za unapređenje, odnosno izradu relevantnih i kvalitetnih obrazovnih i studijskih programa, pri čemu je objašnjen i proces prijave i upisa standarda u Registar HKO-a.

Događaj je sufinanciran uz potporu darovnice Europske komisije za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir.