23. srpnja 2018.
Sjednice sektorskih vijeća u lipnju i srpnju 2018.
Tijekom lipnja i srpnja 2018. u prostorijama nadležnih ministarstava održano je 25 sjednica sektorskih vijeća.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su sljedeće sjednice:

 

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, 1. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XII. Zdravstvo, 5. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XIII. Osobne i druge usluge, 7. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija, 7. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije, 11. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti, 11. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti, 12. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi, 15. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, 15. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija, 18. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija, 19. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XXV. Filologija, 19. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća IV. Tekstil i koža, 20. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika, 21. lipnja 2018.

•          Druga sjednica Sektorskog vijeća XIV. Umjetnost, 26. lipnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija, 2. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XVI. Temeljne tehničke znanosti, 3. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XII. Zdravstvo, 3. srpnja 2018.

•          Četvrta sjednica Sektorskog vijeća XXIV. Sigurnost i obrana, 6. srpnja 2018.

•          Četvrta sjednica Sektorskog vijeća XVIII. Informacije i komunikacije, 9. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija, 9. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija, 10. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi, 11. srpnja 2018.

•          Treća sjednica Sektorskog vijeća XXV. Filologija, 20. srpnja 2018.

 

Na sjednicama se raspravljalo o zanimanjima u sektorima i preporukama za promjene i unapređenja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja u dijelu koji se odnosi na pojedini sektor, u skladu sa zadatkom koji je sektorskim vijećima dodijelilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, a koji proizlazi iz zadaća sektorskih vijeća propisanih Zakonom o HKO-u.

Nadalje, u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava 19. srpnja 2018. održana je Četvrta sjednica Sektorskog vijeća XII. Zdravstvo. Na sjednici je provedeno stručno vrednovanje prijedloga standarda zanimanja Fizioterapeut/Fizioterapeutkinja, predlagatelja Hrvatske komore fizioterapeuta. Slijedom provedenog vrednovanja Sektorsko vijeće XII. usuglasilo se u stavu da je prijedlog potrebno dodatno unaprijediti te je dogovoreno da će predlagatelju uputiti stručno mišljenje s uputama i preporukama za doradu prijedloga standarda zanimanja.

Organizacija sjednica omogućena je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.