14. siječnja 2015.
Seminar o prekograničnoj suradnji i združenim studijima
U sklopu projekta Removing obstacles for cross-border cooperation (ROCCO) - Uklanjanje prepreka za prekograničnu suradnju, u velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 14. siječnja 2015. godine održan je Seminar o prekograničnoj suradnji i združenim studijima.

U sklopu projekta Removing obstacles for cross-border cooperation (ROCCO) - Uklanjanje prepreka za prekograničnu suradnju, u velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 14. siječnja 2015. godine održan je Seminar o prekograničnoj suradnji i združenim studijima.

Seminar o prekograničnoj suradnji i združenim studijima je prva aktivnost projekta ROCCO koji se financira bespovratnim sredstvima Erasmus+ programa (Erasmus+ Programme - Key Action 3 /KA3/ - Support to the implementation of EHEA reforms).

U ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, nositelja projekta ROCCO, uvodnu riječ održala je načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja mr. sc. Ana Tecilazić Goršić, a voditeljica Odjela za razvoj visokog obrazovanja Marina Crnčić Sokol održala je prezentaciju kojom je predstavila projekt ROCCO. Predstavnica Središnje evaluacijske i akreditacijske agencije iz Hanovera, Dagmar Ridder, predstavila je primjer njemačke prekogranične suradnje i združenih studija. Uz navedene, na seminaru su bili prisutni hrvatski stručnjaci koji imaju iskustva u osnivanju združenih studija i prekograničnoj suradnji, predstavnici Vijeća veleučilišta i visokih škola, predstavnici Agencije za znanost i visoko obrazovanje, koja je ujedno i partner Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na projektu ROCCO, predstavnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije te ostali predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji sudjeluju u projektu ROCCO.

Pod vodstvom načelnice mr. sc. Ane Tecilazić Goršić sudionici seminara raspravljali su i o daljnjim koracima u razvoju propisa i ostalih dokumenta u području osiguranja kvalitete združenih studija i ostalih oblika prekogranične suradnje.