Prvi standard u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
Slijedom pozitivnog stručnog mišljenja Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina i odluke ministra rada i mirovinskoga sustava, u Registar HKO-a upisan je prvi standard.

Prvi standard zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar/Financijsko-računovodstvena forenzičarka predložio je Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. U skladu s postupkom koji je propisan Pravilnikom o Registru HKO-a, nadležno sektorsko vijeće provelo je vrednovanje svih elemenata prijedloga standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar/Financijsko-računovodstvena forenzičarka, uključujući procjenu strateške, sektorske i analitičke utemeljenosti, opisa zanimanja, ključnih poslova i kompetencija, skupova kompetencija, uvjeta rada i opravdanosti upisa te donijelo pozitivno stručno mišljenje o njegovom upisu u Registar HKO-a. Na temelju pozitivnog stručnog mišljenja nadležnog sektorskog vijeća, ministar rada i mirovinskoga sustava donio je Odluku o upisu standarda zanimanja Financijsko-računovodstveni forenzičar/Financijsko-računovodstvena forenzičarka u Registar HKO-a.

Standardi zanimanja temelj su za izradu standarda kvalifikacija usklađenih s potrebama tržišta rada, s kojima će se usklađivati obrazovni i studijski programi, stoga je upis prvog standarda zanimanja u Registar HKO-a važan korak u provedbi HKO-a i razvoju obrazovnog sustava relevantnog s obzirom na potrebe tržišta rada.
Budući da su trenutno u postupku predavanja zahtjevi za upis više od 40 standarda zanimanja i na njima utemeljenih standarda kvalifikacija, uskoro se očekuje i njihovo vrednovanje od strane nadležnih sektorskih vijeća te upis u Registar HKO-a.

Pregledniku Registra HKO-a, putem kojeg su javno dostupni podaci o svim upisanim standardima, možete pristupiti putem poveznice.