20. srpnja 2015.
Projekt ROCCO

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje započelo je u studenom 2014. godine osamnaestomjesečni projekt pod nazivom Otklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji (Removing obstacles for cross-border cooperation - ROCCO) koji je financiran bespovratnim sredstvima Erasmus+ programa.

Glavni cilj projekta sustavno je otklanjanje prepreka prekograničnoj suradnji u pokretanju i izvođenju združenih studija i ostalih oblika prekogranične suradnje kao posebnog i strateški relevantnog oblika internacionalizacije visokog obrazovanja.

Predviđeno trajanje projekta je do travnja 2016. godine, a do danas su provedene sljedeće aktivnosti: seminar o prekograničnoj suradnji i združenim studijima održan 14. siječnja 2015., predstavljanje rada projekta na sjednici Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske koja je održana 17. veljače 2015. godine u Visokoj poslovnoj školi Libertas, zatim tri sastanka Radne skupine za izradu propisa o združenim studijima i prekograničnoj suradnji u visokom obrazovanju, i to 5. ožujka, 7. travnja i 16. lipnja 2015., te studijsko putovanje u Graz i Beč u trajanju od 12. do 14. svibnja 2015.

Prvi sastanak Radne skupine održan je u svrhu identifikacije mogućih modela inicijalne akreditacije i reakreditacije združenih studija. Na drugom sastanku se raspravljalo o idejama na kojima bi se temeljili koraci u prijedlogu modela donesenom na prvom sastanku Radne skupine, dok se na trećem sastanku raspravljalo o iskustvima sa studijskoga putovanja u Graz i Beč (Austrija), Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju u dijelu koji se odnosi na odredbe o združenim studijima i prekograničnoj suradnji visokih učilišta.

Studijsko putovanje u Graz i Beč organizirano je u svrhu informiranja o austrijskom iskustvu u razvoju združenih studija i prekograničnoj suradnji te razmjene prakse i iskustava za koja se smatralo da će pridonijeti izradi nacionalnoga propisa i smjernica za razvoj združenih studija.

Na posljednjem sastanku Radne skupine dogovorene su daljnje aktivnosti u provedbi projekta ROCCO. Planira se studijsko putovanje u Nizozemsku te sudjelovanje članova Radne skupine na 10. europskom forumu za osiguravanje kvalitete u Londonu od 19. do 21. studenog 2015. (10th European Quality Assurance Forum).