17. VELJAČE 2015. - 19. ožujka 2015
Ponovljeni javni poziv za odabir članova sedamnaest sektorskih vijeća
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje ponovljene javne pozive za predlaganje kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za sedamnaest sektorskih vijeća.

III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
IV. Tekstil i koža
V. Grafička tehnologija
VIII. Graditeljstvo i geodezija
XII. Zdravstvo
XIII. Osobne i druge usluge
XIV. Umjetnost
XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija
XVI. Temeljne tehničke znanosti
XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
XVIII. Informacije i komunikacije
XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti
XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija
XXIV. Sigurnost i obrana
XXV. Filologija.

 

Natječaj je otvoren do 19. ožujka 2015. godine, a prijave poslane tog dana također će biti prihvaćene.
 


Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima. Budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) i na kojima će se temeljiti obrazovni programi, sektorska vijeća čine okosnicu HKO-a i njihove preporuke utjecat će na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju upućivanjem preporuka resornim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala. Od kandidata se stoga očekuje da prijavom i motivacijskim pismom dokažu svoju stručnost u sektoru za koji se prijavljuju te u svojim prijavama navedu relevantno radno iskustvo, sudjelovanja u vijećima, povjerenstvima i ostalim tijelima, međunarodni angažman, objavljene radove, preporuke i ostale informacije kojima će potkrijepiti svoju prijavu za pojedino sektorsko vijeće. Detaljne informacije o poslovima i zaduženjima sektorskih vijeća dostupne su na mrežnoj stranici HKO-a (http://www.kvalifikacije.hr/sektorska-vijeca).

Procjenu pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za odabir članova sektorskih vijeća sastavljeno od predstavnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Kandidati koji uđu u uži izbor mogu biti pozvani na razgovor.

Od odabranih članova sektorskih vijeća očekivat će se da prate europske, nacionalne i sektorske razvojne i strateške dokumente, da su upoznati s razvojem i provedbom HKO-a i postupcima vrednovanja te da sudjeluju u stručnim usavršavanjima koje će u tu svrhu organizirati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Predsjednik i članovi sektorskih vijeća imat će pravo na mjesečnu naknadu za rad sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.
 
Kandidati koji su se prijavili na javni poziv objavljen 19. prosinca 2014. godine smatraju se kandidatima i na ovim ponovljenim javnim pozivima te se ne trebaju ponovno prijavljivati!