Studeni, 2017.
Održane konzultativne radionice za predstavnike predlagatelja 17 standarda zanimanja i članove nadležnih sektorskih vijeća
Nakon brojnih pripremnih edukacija na temu simulacija vrednovanja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija održanih tijekom 2017. godine, članovi devet sektorskih vijeća sudjelovali su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na konzultativnim radionicama na kojima su predstavnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u svojstvu predlagatelja predstavili prijedloge 17 standarda zanimanja dorađenih u skladu s metodologijom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Na radionicama održanim 23. studenoga 2017. godine osim predlagatelja iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sudjelovali su članovi sektorskih vijeća IV. Tekstil i koža i I. Poljoprivreda, prehrana i veterina. Članovima sektorskog vijeća IV. Tekstil i kože predstavljeni su standardi zanimanja Modni tehničar, Tehničar modelar obuće i kožne galanterije dok su članovima sektorskog vijeća I. Poljoprivreda, prehrana i veterina predstavljeni standardi zanimanja Agrotehničar i Prehrambeni tehničar.

Na radionicama održanim 27. studenoga 2017. godine članovima sektorskih vijeća V. Grafička tehnologija, IX. Promet i logistika i VII. Elektrotehnika i računarstvo predlagatelj, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih predložila je po dva, odnosno tri standarda zanimanja i to: Medijski tehničar,  Tehničar za dizajn i razvoj web sučelja sektorskom vijeću broj V., Tehničar za jahte i marine, Tehničar za poštu i logistiku sektorskom vijeću broj XI. te Tehničar za elektroniku, Tehničar za računalstvo i Tehničar za mehatroniku sektorskom vijeću broj VII.

Na radionicama održanim 28. studenoga 2017. godine osim predstavnika Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u svojstvu predlagatelja sudjelovali su i članovi sektorskog vijeća II. Šumarstvo i drvna tehnologija kojima je predstavljen standard zanimanja Drvodjeljski tehničar dizajner, članovima Sektorskog vijeća III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija predstavljen je standard zanimanja Ekološki tehničar, a članovima Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija predstavljeni su standardi zanimanja Strojarski računalni tehničar i Tehničar za vozila i vozna sredstva i na kraju članovima Sektorskog vijeća VIII. Graditeljstvo i geodezija predstavljeni su standardi zanimanja Klesarski tehničar i Tehničar geodezije i geoinformatike.

Zadaća članova navedenih sektorskih vijeća na konzultativnim radionicama je upoznati se s prijedlozima standarda i dati prijedloge za unaprjeđenje istih prije formalnog podnošenja zahtjeva za upis standarda zanimanja u Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Na temelju izvedenih zaključaka s konzultativnih radionica dogovorena je dodatna dorada predloženih standarda zanimanja prije podnošenja formalnog prijedloga, odnosno prije no što se krene s doradom standarda kvalifikacija na temelju standarda zanimanja.  

Konzultacijske radionice pokazale su da su predstavnici predlagatelja standarda zanimanja i ostali dionici uključeni u taj proces svojim doprinosom značajno podigli razinu kvalitete predloženih standarda zanimanja koji potvrđuju potrebe tržišta rada za tim zanimanjima, a samim time i posljedično utječu na kvalitetu standarda kvalifikacija koji će jamčiti kvalitetnu povezanost tržišta rada i sustava obrazovanja na razini strukovnog obrazovanja.

Organizacija radionica omogućena je u okviru projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranog iz Europskoga socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.