Održane dvije konzultativne radionice predlagatelja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija sa sektorskim vijećima
U četvrtak, 4. svibnja 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane su dvije konzultativne radionice na kojima su predstavljeni prijedlozi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija izrađeni u okviru projekata sufinanciranih iz Europskoga socijalnog fonda (ESF-a), slijedom poziva na dostavu projektnih prijava „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a)“.

Na konzultativnim radionicama predstavnicima projektnih timova dana je prilika da prijedloge standarda zanimanja i standarda kvalifikacija izrađene u okviru projekata predstave članovima nadležnih sektorskih vijeća i predstavnicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti i obrazovanja, kako bi dobili smjernice za unapređenje i na temelju njih doradili svoje prijedloge prije predavanja zahtjeva za upis u Registar HKO-a i vrednovanja od strane nadležnih sektorskih vijeća.

Konzultativne radionice moderirale su predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava Jelena Pavičić i predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja Elisabetta Fortunato.

Na prvoj konzultativnoj radionici članovima Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport i predstavnicama nadležnih ministarstava predstavljeni su prijedlozi standarda zanimanja Ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove/Ravnateljica odgojno-obrazovne ustanove i standarda kvalifikacije Sveučilišni specijalist vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom/Sveučilišna specijalistica vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnom ustanovom, izrađeni u okviru projekta „Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija“, čiji je nositelj Sveučilište u Zadru.
 
Na drugoj konzultativnoj radionici članovima sektorskih vijeća VII. Elektrotehnika i računarstvo i XXI. Odgoj, obrazovanje i sport te predstavnicama nadležnih ministarstava predstavljeni su prijedlozi standarda zanimanja Profesor informatike i standarda kvalifikacije Licencirani učitelj predmetne nastave informatike u osnovnoj školi i licencirani nastavnik predmetne nastave informatike u srednjoj školi, izrađeni u okviru projekta„Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“, čiji je nositelj Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu.

Osim što su namijenjene usmjeravanju projektnih timova pri izradi što kvalitetnijih prijedloga standarda, konzultativne radionice su i dio pripreme članova sektorskih vijeća za što kvalitetnije vrednovanje prijedloga, a oboje ću naposljetku utjecati na kvalitetu standarda upisanih u Registar HKO-a.

Održavanje konzultativnih radionica omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.