-
Održane dvije konzultativne radionice predlagatelja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija sa Sektorskim vijećem IX. Ekonomija i trgovina
U četvrtak, 8. rujna 2016., i petak, 9. rujna 2016., održane su konzultativne radionice posvećene prijedlozima standarda zanimanja i standarda kvalifikacija izrađenima u okviru dvaju projekata sufinanciranih iz Europskoga socijalnog fonda u okviru poziva „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“ i „Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II“.
Na radionicama su članovi projektnih timova dobili mogućnost da izrađene prijedloge predstave članovima Sektorskog vijeća IX. Ekonomija i trgovina te predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, koji su im dali smjernice i prijedloge za dodatna unapređenja prijedloga prije predavanja zahtjeva za upis u Registar HKO-a i vrednovanja prijedloga.
U četvrtak, 8. rujna, predstavnici projektnog tima projekta „Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL“, čiji je nositelj Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, predstavili su prijedloge četiriju standarda kvalifikacija: magistar ekonomije, magistar poslovne ekonomije za marketing,  magistar poslovne ekonomije za menadžment i magistar poslovne ekonomije za financije.
 
U petak, 9. rujna, predstavnici projektnog tima projekta „EDU VG PP PLUS“, čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, predstavili su prijedloge standarda zanimanja i standarda kvalifikacija knjigovođa društvenog poduzeća i voditelj društvenog poduzeća.
 
Konzultativne radionice održavaju se s ciljem usmjeravanja projektnih timova pri izradi što kvalitetnijih prijedloga standarda, ali i pripreme članova sektorskih vijeća za njihovo što kvalitetnije vrednovanje, što će u konačnici utjecati na kvalitetu standarda upisanih u Registar HKO-a.
Održavanje radionica omogućeno je u okviru provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a (sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda).