4. svibnja 2022.
Održana treća projektna radionica unutar projekta BAQUAL

U srijedu 6. i četvrtak 7. travnja 2022. godine održana je treća radionica u okviru projekta BAQUAL. Radionica je održana online, putem Zoom aplikacije, a organizator je bila Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja iz Crne Gore. Treća radionica pod nazivom Evaluacija programa cjeloživotnog učenja za nastavnike u visokom obrazovanju bila je otvorena za javnost tijekom prvog dana pa su tako pored partnera na projektu radionici prisustvovali i predstavnici ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Sudionici su imali priliku upoznati se s konceptom nastavničkih kompetencija i načinima za njihovo unaprjeđenje sa znanstvenog stajališta, dok je posebna pažnja bila posvećena i osmišljavanju samog programa cjeloživotnog učenja koji bi se ticao spomenutih kompetencija.

U okviru prvog bloka radionice predstavljene su dosadašnje realizirane aktivnosti u okviru projekta BAQUAL i to od strane radnih skupina iz Crne Gore, Hrvatske i Sjeverne Makedonije. U ovom dijelu predstavnice radne skupine iz Crne Gore prezentirale su sve faze razvoja projektne ideje koja se ticala izrade programa cjeloživotnog učenja za nastavnike u visokom obrazovanju, uz poseban osvrt na predstavljanje rezultata istraživanja dobivenih anketiranjem studenata, nastavnika i rukovodstva ustanova visokog obrazovanja. Tom prilikom prof. dr Maja Drakić predstavila je kroz svoju prezentaciju  dokument pod nazivom Analiza o kompetencijama nastavnika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori kao jedan od ključnih doprinosa ostvarenju cilja projekta. U okviru prvog bloka, predstavnica radne grupe Sjeverne Makedonije prof. dr. Tatjana Atanasova Pachemska upoznala je sudionike radionice kroz svoju prezentaciju Standard kvalifikacije nastavnika u visokom obrazovanju u Makedoniji i spremnost za početak izrade programa cjeloživotnog učenja nastavnika u VO s kvalifikacijom nastavnika u visokom obrazovanju u Sjevernoj Makedoniji uz poseban osvrt na registar kvalifikacija i način izrade standarda. Pored Sjeverne Makedonije, predstavnik hrvatske radne skupine Aleksandar Šušnjar predstavio je kroz svoju prezentaciju Razvoj nacrta Standarda zanimanja/kvalifikacije - Nastavnik u visokom obrazovanju u RH rezultate rada na izradi standarda zanimanja za zvanje nastavnika u visokom obrazovanju i objasnio kontekst i pravni okvir na kojem se ta izrada temelji. Također, u okviru spomenutog bloka, predstavnica radne grupe Crne Gore prof. dr Dijana Vučković kroz svoju prezentaciju Kompetencije za rad u savremenoj univerzitetskoj nastavi upoznala je sudionike sa značajem unaprjeđenja nastavničkih kompetencija, posebno se osvrnuvši na pedagoške uvjete za akademsko zvanje, najčešće akademske trajektorije, osnove nastave u visokom obrazovanju, kao i važnost pedagogije, psihologije i didaktike.

Drugi blok bio je posvećen samoj proceduri evaluacije programa cjeloživotnog učenja, kako u Crnoj Gori, tako i kroz komparativni pregled evaluacije spomenutih programa u Sloveniji. Tijekom ovog bloka pomoćnica direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja mr Tijana Stanković objasnila je kroz prezentaciju Uloga AKOKVO u akreditaciji programa cjeloživotnog učenja kako teče postupak evaluacije programa, kao i novine u crnogorskom evaluacijskom sustavu. Također, imali smo priliku da se kroz predavanje Koncept cjeloživotnog obrazovanja u Crnoj Gori -  prakse i izazovi gostujućeg predavača prof. dr Anđele Jakšić Stojanović sa crnogorske ustanove visokog obrazovanja upoznamo s primjerima iz prakse u svezi s izradom programa cjeloživotnog učenja, njegovim značajem za zanimanja budućnosti, kao i samim procesom razvijanja kvalifikacije. Drugi pogled na ovu temu odnosio se na iskustvo stručnjaka u postupku akreditacije programa cjeloživotnog učenja uz predstavljanje forme izvještaja povjerenstva za postupak akreditacije, certifikata o akreditaciji i procesu upisa u registar i objavljivanje, što smo vidjeli kroz prezentaciju prof. dr Aleksandre Despotović, predstavnice Radne grupe Crne Gore pod nazivom Akreditacija programa cjeloživotnog učenja u Crnoj Gori. Završno, od posebnog značaja bilo je i predstavljanje praktičnih primjera iz ugla nastavničkih kompetencija od strane gostujuće predavačice Maje Milas iz Slovenske agencije za osiguravanje kvalitete, koja je u svojoj prezentaciji Evaluacija programa cjeloživotnog obrazovanja i praktični primjeri iz Republike Slovenije prikazala pregled obaveznih komponenti programa cjeloživotnog učenja, kao i standarda i kvaliteta za akreditaciju. Kroz primjere iz prakse, sudionici su imali priliku upoznati se s osnovama visokoškolske didaktike i osposobljavanjem za predavanje u nastavi na ustanovama visokog obrazovanja u Sloveniji.

Drugi dan radionice bio je zatvoren za javnost i posvećen nadolazećim aktivnostima radnih skupina, i u svezi s tim, izazovima s kojima se suočavaju. Tijekom drugog dana predstavnik Radne grupe Sjeverne Makedonije prof. dr Dean Iliev imao je prezentaciju Perspektive razvoja nastavničkih kompetencija univerzitetskih nastavnika. Radionica je naišla na izuzetne pohvale od strane sudionika, kako po pitanju osmišljavanja samog sadržaja, tako i organizacije.