Održana radionica o Informacijskom sustavu Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira za članove sektorskih vijeća
U srijedu, 14. prosinca 2016. godine, održana je radionica za članove sektorskih vijeća posvećena Informacijskom sustavu Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (ISRHKO-u).
ISRHKO je središnje mjesto za pohranu podataka Registra HKO-a. U skladu s Pravilnikom o Registru HKO-a (NN, 64/14), u Registar HKO-a pohranjivat će se podatci vezani uz razvoj i provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, a prije svega standardi kvalifikacija, skupovi ishoda učenja, standardi zanimanja i skupovi kompetencija. Također, u Registar će se pohranjivati i podatci o programima, ustanovama i drugi relevantni podatci.

ISRHKO uključuje zasebne programske module putem kojih predlagatelji predaju, a sektorska vijeća vrednuju zahtjeve za upis u Registar HKO-a, kao i mrežnu stranicu koja omogućava uvid u javne podatke Registra HKO-a.

S obzirom na važnost ISRHKO-a kao alata kojim će se sva sektorska vijeća koristiti pri vrednovanju zahtjeva za upis u Registar HKO-a, ISRHKO je predstavljen članovima sektorskih vijeća u sklopu cjelovite edukacije koju prolaze kao dio pripreme za obavljanje zadaća propisanih Zakonom o HKO-u (NN, 22/13). Na radionici su članovi upoznati s ulogama ISRHKO-a, računalnom infrastrukturom, procesima pripreme, predavanja i vrednovanja zahtjeva za upis u Registar HKO-a, kao i programskim modulima, pri čemu je naglasak stavljen na programski modul „Sektorska vijeća“ i njegovu upotrebu pri vrednovanju zahtjeva za upis u Registar HKO-a.

Radionicu je vodio mr. sc. Ognjen Orel, voditelj Službe za akademske informacijske sustave Sveučilišnog računskog centra.

Održavanje radionice omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao potpora radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda, kojemu je jedan od ciljeva potpora aktivnostima sektorskih vijeća.