13. prosinca 2016.
Održana prva sjednica Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Dana 13. prosinca 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je prva sjednica Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO).

Povjerenstvom predsjeda državni tajnik, doc. dr. sc. Matko Glunčić, a članovi su mu predstavnici ključnih dionika te cijenjeni stručnjaci u području visokog obrazovanja, pravnih znanosti i tržišta rada. Zadaća je Povjerenstva izraditi Nacrt prijedloga izmjena Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru na temelju pravnih stajališta iskazanih u Odluci Ustavnoga suda (U-I-351/2016) iz travnja 2016. godine.

Na prvoj sjednici članovi Povjerenstva izložili su prijedloge i raspravljali o načinu izmjene članka 8. Zakona o HKO-u te, posljedično, članka 7. koji se odnosi na uvjete za stjecanje i pristupanje kvalifikacijama po razinama, kao i članaka 16. i 17. koji se odnose na povezivanje razina HKO-a s razinama Europskoga kvalifikacijskog okvira i Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja. Nekolicina ključnih institucionalnih predstavnika svoje je službene prijedloge već uputila Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dok su preostali dionici i članovi bili pozvani svoja stajališta pisano dostaviti do kraja ovoga tjedna.

Uz obvezu slijeđenja pravnih stajališta iskazanih u Odluci Ustavnoga suda, u raspravi je naglašena istodobna potreba poštovanja principa i načela sadržanih u krovnim europskim obrazovnim procesima i dokumentima čiji je Republika Hrvatska aktivni sudionik, kao i dokumenata Vlade RH koji se odnose na pitanja obrazovanja, kvalifikacija te pristupa tržištu rada.

Zaključeno je da će uža radna skupina, sastavljena od članova Povjerenstva, na temelju pisanih prijedloga dionika izraditi prvi Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru o kojem će nakon toga raspravljati na sljedećoj sjednici Povjerenstva, planiranoj krajem prosinca ove godine