Održana konzultativna radionica za Sektorsko vijeće XXI. Odgoj, obrazovanje i sport i predlagatelje standarda
U ponedjeljak, 26. lipnja 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je konzultativna radionica na kojoj su Sektorskom vijeću XXI. Odgoj, obrazovanje i sport i predstavnicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te Ministarstva znanosti i obrazovanja predstavnici Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije predstavili prijedlog standarda zanimanja Ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove/Ravnateljica odgojno-obrazovne ustanove i na njemu utemeljen prijedlog standarda kvalifikacije.

Slijedom prezentacije prijedloga, predstavnice nadležnih ministarstava iz perspektive metodologije, a članovi nadležnog sektorskog vijeća iz stručne perspektive, predlagateljima standarda dali su smjernice za unapređenje prijedloga prije predavanja zahtjeva za upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Konzultativne radionice dio su podrške koju nadležna ministarstva pružaju predlagateljima standarda, dajući im priliku za dobivanje smjernica za doradu i unapređenje prijedloga prije predavanja zahtjeva za upis standarda u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Osim toga, dio su i podrške sektorskim vijećima, pripremajući ih u praktičnom smislu za vrednovanje zahtjeva za upis standarda u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
Održavanje konzultativnih radionica omogućeno je u okviru provedbe projekta „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a“, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.