22. rujna 2023.
Održana Konstituirajuća sjednica sektorskih vijeća I. - XIV.

19. rujna 2023. godine u Zagrebu u Hotelu Antunović održana je konstituirajuća sjednica sektorskih vijeća I.-XIV u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. U sklopu konstituirajuće sjednice sektorskim vijećima prezentirao se sektorski pristup HKO-a u strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih te uloga ASOO-a i sektorskih vijeća u razvoju i provedbi HKO-a. Naglašena je uloga sektorskih vijeća kao savjetodavnih tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora. U sklopu sjednice održane su i radionice na temu kvalifikacijskih okvira sektora, pri čemu je sektorskim vijećima prikazana veza između standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnog kurikuluma te je svakom sektorskom vijeću prikazano stanje u sektoru, odnosno svi standardi zanimanja, povezani standardi kvalifikacija te s njima povezani strukovni kurikulumi, odnosno programi obrazovanja odraslih.