07. ožujka 2013.
Konferencija za medije povodom stupanja na snagu Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i pokretanja HKO portala
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, dr.sc. Željko Jovanović i ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić održali su 7. ožujka 2013. zajedničku konferenciju za medije povodom stupanja na snagu Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) i pokretanju mrežnog portala HKO-a.
Ministar Jovanović je istaknuo da se navedenim zakonom koji je stupio na snagu 2. ožujka 2013. godine uspostavlja Hrvatski kvalifikacijski okvir kojim se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Cilj je HKO-a jasnoća sadržaja kvalifikacija i osiguravanje kvalitete obrazovnog sustava, odnosno, za svaku kvalifikaciju znat će se uvjeti pristupanja kvalifikaciji, radno opterećenje za njeno stjecanje te očekivani ishodi učenja. Naglasak se, dakle, premješta s metode poučavanja na ono što učenik ili student treba znati, razumjeti i činiti, odnosno na ishode učenja.

Ministar Mrsić dodao je kako je HKO iznimno značajan, jer će našim građanima omogućiti prepoznatljivost njihovih kvalifikacija i lakšu zapošljivost na hrvatskom, a uskoro i zajedničkom tržištu EU. Naime, HKO će se povezati s Europskim kvalifikacijskim okvirom, što će u budućnosti olakšati mobilnost građana u smislu daljnjeg obrazovanja te mobilnost i konkurentnost hrvatskih radnika na europskom tržištu rada. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava trenutno razvija nove alate za prepoznavanje budućih potreba tržišta rada, kako bi planiranje kvalifikacija primjereno odgovorilo potrebama tog tržišta.

Pomoćnica ministra prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić objasnila je na koji će način Registar HKO-a omogućiti bolju povezanost obrazovanja s tržištem rada i jamčiti kvalitetu našeg obrazovnog sustava. Registar HKO-a je ključni instrument osiguravanja kvalitete u kojem će se nalaziti standardi kvalifikacija povezani sa standardima zanimanja. Naime, za svako zanimanje u Registru bit će navedene pripadajuće kompetencije, a kompetencije, odnosno ishodi učenja, povezane s određenom kvalifikacijom.

Standard kvalifikacije sadržavat će podatke o trajanju obrazovanja za stjecanje te kvalifikacije, broju stečenih kreditnih bodova, ishodima učenja, uvjetima za pristupanje kvalifikaciji, tržišnoj opravdanosti, ulozi kvalifikacije u odnosu na daljnje obrazovanje i dr. Istaknuto je da je kroz IPA projekt Daljnji razvoj HKO-a napravljeno prvih 20-tak primjera standarda kvalifikacija koje su spremne za postupak vrednovanja.

Standard zanimanja označava opis poslova i kompetencija potrebnih za obavljanje nekog zanimanja i rezultat su istraživanja, analize i na tome utemeljenih predviđanja budućih potreba, u čemu će važnu ulogu imati i sami poslodavci.

Vrednovanje prijedloga za upis standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u Registar HKO-a obavljat će sektorska vijeća, sastavljena od stručnjaka iz obrazovnog i gospodarskog sektora.

Za razvoj i provedbu HKO-a važna je ne samo suradnja između  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i  širokog spektra drugih dionika iz područja obrazovanja i gospodarstva već je bitna i spremnost društva u cjelini da HKO prepozna kao svoj interes.

Na kraju konferencije, ministar Jovanović  pokrenuo je mrežni portal HKO-a na kojemu će od danas biti dostupne relevantne informacije o HKO-u, kako bi se zainteresirana javnost mogla upoznati s dosadašnjim i budućim aktivnostima vezanim uz njegovu provedbu te dobiti informacije o povezanim međunarodnim aktivnostima i aktualnim događanjima na razini Europske unije. Portal se može posjetiti na mrežnoj stranici www.kvalifikacije.hr.