03. listopada 2017.
Održana Četvrta sjednica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
U utorak, 3. listopada 2017. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je Četvrta sjednica Sektorskog vijeća VI. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.
Na sjednici su, slijedom rasprave provedene na prethodnim sjednicama te individualnog i zajedničkog rada članova Sektorskog vijeća VI., doneseni zaključci o primarnim i sekundarnim zanimanjima za sektor te o potrebnim promjenama i unapređenjima u popisu pojedinačnih zanimanja u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, u dijelu koji se odnosi na sektor Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.

Upućivanje preporuka za promjene u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja ministarstvu nadležnom za rad jedna je od zadaća sektorskih vijeća prema Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a u sklopu rada na zadatku, Sektorsko vijeće VI. na prethodnim je sjednicama raspravilo i donijelo zaključke i o prioritetnim zanimanjima za izradu standarda zanimanja te odgovarajućoj podjeli sektora na podsektore.

Održavanje sjednice omogućeno je u sklopu provedbe projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.