27. listopada 2023.
Održana 9. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu

Dana 25. listopada 2023. u virtualnom okruženju održana je 9. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u drugom mandatu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1. Usvajanje Prijedloga dnevnog reda 9. sjednice Nacionalnog vijeća 
2. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Nacionalnog vijeća 
3. Status organizacije događanja Nacionalnog vijeća i AMPEU-a „Predstavljanje europskih alata Europass za bilježenje vještina dionicima HKO-a“, Zagreb, 17. 11. 2023., Hotel „Dubrovnik“
4. Rasprava o konceptu godišnje konferencije Nacionalnog vijeća u 2023. u okviru nacionalnog programa Europske godine vještina 
5. Status osnivanja sektorskih vijeća i standardi u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira 
6. Odabir Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za organizaciju Opće skupštine World Skills 2025. u Hrvatskoj – status i daljnji planovi (Nino Buić, ASOO)
7. Tematska sjednica: Priznavanje neformalnog i informalnog učenja u obrazovanju odraslih i visokom obrazovanju – dogovor oko datuma
8. Razno

Zaposlenici Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir (u daljnjem tekstu: HKO) i Nacionalno vijeće kao tijelo suorganizatori radionice „Predstavljanje europskih alata Europass za bilježenje vještina dionicima HKO-a“. Cilj radionice je povezati HKO i alate Europassa koji je koristan visokim učilištima, učenicima srednjih škola, poslodavcima itd. Radionica će se održati 17. studenog 2023. u Hotelu Dubrovnik s početkom u 10,30 i svršetkom u 13,00 sati. Predsjednica Nacionalnog vijeća podsjetila je članove Nacionalnog vijeća da proslijede poziv za sudjelovanje na radionici svima koje bi tema mogla zanimati, a osobito poslodavcima i dionicima iz gospodarstva. 
Predsjednica mr. sc. Maravić izvijestila je da su članovi organizacijskog odbora godišnje konferencije na svom sastanku 28. rujna 2023. osmislili dnevni red i koncept radionice. Preliminarni naziv konferencije je Deset godina provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira – odgovara li HKO izazovima digitalne i zelene tranzicije, a održala bi se uživo 6. prosinca 2023. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb. 
Glavna ideja godišnje konferencije je pokazati kako obrazovni sustav može odgovoriti na izazove digitalne i zelene tranzicije te obilježiti deset godina HKO-a i aktivnosti koje su provođene u okviru tog sustava.
Nakon plenarnih predavanja na temu Vještine budućnosti kao preduvjet digitalne i zelene tranzicije – prilike i izazovi uslijedile bi panel-rasprave Doprinos strukovnih škola i ustanova za obrazovanje odraslih jačanju ljudskih potencijala razvojem vještina budućnosti koju će organizirati i moderirati predstavnik Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: ASOO) i Doprinos visokih učilišta jačanju ljudskih potencijala razvojem vještina budućnosti koju će organizirati i moderirati predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: AZVO).
S obzirom na to da je Zakonom o HKO-u propisano da Nacionalno vijeće prati rad sektorskih vijeća, Josipa Češnovar predstavila je status imenovanja sektorskih vijeća koje imenuju AZVO i ASOO za ona sektorska vijeća kojima pružaju administrativnu i stručnu podršku, informirala je članove o održanoj prvoj sjednici sektorskih vijeća koju je organizirao ASOO 19. rujna 2023. u Hotelu Antunović, a predstavila je i dinamiku provedbe javnih poziva za sektorska vijeća. U drugom dijelu izlaganja J. Češnovar predstavila je EU teme o prioritetima vezanim uz kvalifikacijske okvire – aktivnosti koje se potiču na nacionalnoj razini, status standarda u Registru HKO-a – aktivnosti Ministarstva koje su u tijeku, proces unapređenja Registra HKO-a te status standarda u Registru HKO-a na dan 24. listopada 2023.: 534 standarda zanimanja, 4461 skupova kompetencija, 296 standarda kvalifikacija, 9092 skupova ishoda učenja.
G. Nino Buić iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zahvalio je predsjednici i članovima Nacionalnog vijeća na iskazanoj potpori ASOO-u za kandidaturu za organizaciju Opće skupštine World Skills 2025. u Hrvatskoj u Dubrovniku. S obzirom na to da je ASOO-u odobreno domaćinstvo Opće skupštine World Skills 2025., g. Buić iznio je nekoliko osnovnih informacija o Skupštini kojoj je inače glavni cilj promoviranje strukovnih vještina i znanja. Također, članovi su imali priliku pogledati i videouradak koji je ASOO izradio za potrebe kandidature, a kojim su htjeli predstaviti Hrvatsku i svoj djelokrug poslova koji ih čini kompetentnima za domaćinstvo Opće skupštine World Skills 2025. 
Predsjednica mr. sc. Maravić predložila je da se tematska sjednica Priznavanje neformalnog i informalnog učenja u obrazovanju odraslih i visokom obrazovanju koja je uvrštena u Program rada NVRLJP-a za 2023. godinu održi u virtualnom okruženju tijekom prosinca.