16. svibnja 2019.
Održana 32. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
U hotelu Dunav u  Iloku je 16. svibnja 2019. godine održana 32. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).

Sjednica je održana prema sljedećem dnevnom redu:

1.    Usvajanje dnevnog reda 32. sjednice 
2.    Usvajanje zapisnika s 31. sjednice
3.    Obavijesti
4.    Predstavljanje projekta „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“ i predstavljanje projekta „Unaprjeđenje sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj“ – Irena Bačelić
5.    Rasprava o rezultatima i usvajanje Samoprocjene učinka akata Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u mandatu 2014. - 2019. godine
6.    Rasprava o prijedlogu i usvajanje Preporučenog profila stručnjaka za metodologije i alate Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira 
7.    Rasprava o Prijedlogu koncepta vanjskog vrednovanja ishoda učenja 
8.    Razno


Članovima Nacionalnog vijeća izložene su tekuće aktivnosti sektorskih vijeća te su obaviješteni da je Godišnje izvješće o radu NVRLJP-a u 2018. godini prihvaćeno od strane Hrvatskog sabora.

U okviru sjednice predstavljeni su projekti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava: „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“ i „Unaprjeđenje sustava cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i razvoja karijere u Republici Hrvatskoj“ te su nakon kraće rasprave usvojeni dokumenti Samoprocjena učinka akata Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 2014. - 2019. godine i Preporuka o kompetencijama stručnjaka za Hrvatski kvalifikacijski okvir. Nacionalno vijeće je zaključilo da je dokument Prijedlog koncepta vanjskog vrednovanja ishoda učenja potrebno dodatno doraditi te će biti proslijeđen Nacionalnom vijeću u novom mandatu na doradu.
Predsjednica Ružica Beljo Lučić zahvalila je svim članicama i članovima na produktivnoj suradnji u mandatu 2014.-2019. godine.